In 2023 daalde het papier- en kartonverbruik met 15,3 procent terwijl ook de productie van de papierindustrie voor het tweede jaar op rij achteruitging, dit keer met 12,8 procent. "Na het jaar 2022 met zijn exorbitante energieprijzen gaat de productie er in 2023 nog sterker op achteruit dan tijdens de Covid-19-crisis (-4,7% in 2020)", geeft Cepi mee. Die wereldwijde trends werden in Europa versterkt door de relatieve hoge kosten voor ingevoerde productiemiddelen, zoals energie. Die kosten blijven ondraaglijk. Cepi merkt overigens ook op dat de krimp van de papier- en kartonproductie in Europa groter is dan in de rest van de wereld, waar de daling tussen -2% en -10% bedraagt. "De wereldwijde vraag is zwak waardoor ook de invoer en de uitvoer op dezelfde manier gedaald zijn. De Europese handelsbalans op het vlak van pulp en papier blijft echter positief", is de analyse van de sectororganisatie.

Zelfs verpakkingen maken slechte beurt

De Europese productie van verpakkingspapier en -karton, normaal een groeimotor, zette eveneens haar neerwaartse trend voort, met een daling van 12,2 procent van de vraag. "Het segment had te lijden onder een vertraging van de detailhandel en de e-commerce - die activiteiten staan weer op het niveau van voor de pandemie. Dat had een impact op het verbruik van papier dat voor recyclage bestemd is (-7,3%). De papieren verpakkingen in Europa worden in hoofdzaak met gerecycleerd materiaal vervaardigd", legt Cepi uit.

Grafisch papier in vrije val

De daling in het verbruik van grafisch papier, dat druk- en schrijfpapier omvat, mag dramatisch genoemd worden: -27,5 procent. Cepi verklaart dat fenomeen door de trend, die overigens al een hele tijd bestaat, om content meer te digitaliseren en door de afbouw van de voorraden. Het deelsegment van het boek toont zich echter nog veerkrachtig.

Productie van papierpulp brengt het er beter vanaf

De Europese productie van papierpulp is eveneens gedaald, maar niet zo sterk als de algemene productiedaling voor papier (-7,5%). Volgens Cepi is die productiedaling te wijten aan de talrijke sluitingen van fabrieken voor grafisch papier die ook papierpulp produceerden. De productie van pulp die op de markt wordt aangeboden, is in 2023 daarentegen met 4,8 procent gestegen "dankzij installaties die op volle kracht draaien en een sterke vraag vanuit China".

In 2023 daalde het papier- en kartonverbruik met 15,3 procent terwijl ook de productie van de papierindustrie voor het tweede jaar op rij achteruitging, dit keer met 12,8 procent. "Na het jaar 2022 met zijn exorbitante energieprijzen gaat de productie er in 2023 nog sterker op achteruit dan tijdens de Covid-19-crisis (-4,7% in 2020)", geeft Cepi mee. Die wereldwijde trends werden in Europa versterkt door de relatieve hoge kosten voor ingevoerde productiemiddelen, zoals energie. Die kosten blijven ondraaglijk. Cepi merkt overigens ook op dat de krimp van de papier- en kartonproductie in Europa groter is dan in de rest van de wereld, waar de daling tussen -2% en -10% bedraagt. "De wereldwijde vraag is zwak waardoor ook de invoer en de uitvoer op dezelfde manier gedaald zijn. De Europese handelsbalans op het vlak van pulp en papier blijft echter positief", is de analyse van de sectororganisatie.De Europese productie van verpakkingspapier en -karton, normaal een groeimotor, zette eveneens haar neerwaartse trend voort, met een daling van 12,2 procent van de vraag. "Het segment had te lijden onder een vertraging van de detailhandel en de e-commerce - die activiteiten staan weer op het niveau van voor de pandemie. Dat had een impact op het verbruik van papier dat voor recyclage bestemd is (-7,3%). De papieren verpakkingen in Europa worden in hoofdzaak met gerecycleerd materiaal vervaardigd", legt Cepi uit.De daling in het verbruik van grafisch papier, dat druk- en schrijfpapier omvat, mag dramatisch genoemd worden: -27,5 procent. Cepi verklaart dat fenomeen door de trend, die overigens al een hele tijd bestaat, om content meer te digitaliseren en door de afbouw van de voorraden. Het deelsegment van het boek toont zich echter nog veerkrachtig.De Europese productie van papierpulp is eveneens gedaald, maar niet zo sterk als de algemene productiedaling voor papier (-7,5%). Volgens Cepi is die productiedaling te wijten aan de talrijke sluitingen van fabrieken voor grafisch papier die ook papierpulp produceerden. De productie van pulp die op de markt wordt aangeboden, is in 2023 daarentegen met 4,8 procent gestegen "dankzij installaties die op volle kracht draaien en een sterke vraag vanuit China".