"De Europeanen zien onze producten als essentiële goederen. Het blijkt echter moeilijk om die te leveren en om de statusquo in stand te houden", stelt CEPI in een verklaring van 23 maart. "Onze sector wordt bijzonder zwaar getroffen door de stijging van de energieprijs. Op het moment dat we deze bijdrage schreven, waren tal van papiermakers in Europa verplicht om de productie stop te zetten of tijdelijk stil te leggen (wegens de oorlog in Oekraïne, nvdr.). Die situatie brengt de banen van meer dan vier miljoen mensen die in de Europese bosbouwketen tewerkgesteld zijn, in gevaar", lezen we nog in de verklaring van de Europese federatie.

"De bevoorrading met allerlei papierproducten op basis van pulp, met inbegrip van verpakkingen en essentiële hygiëneproducten, dreigt verstoord te worden", waarschuwt CEPI. "Die situatie brengt het transport en de levering van levensmiddelen en farmaceutische producten in gevaar, zeker voor de bevolkingsgroepen die daar vandaag wegens de talrijke crisissen de grootste nood aan hebben."

Essentiële leveranciers

Op 10 en 11 maart ondertekenden de leiders van de Europese Unie een verklaring over de Russische agressie tegen Oekraïne. Die verklaring roept op om onder andere de kritieke infrastructuur te beschermen. De federatie vraagt daarom dat de pulp- en papiersectoren (codes NACE 17, 18 en 02.10) als essentiële leveranciers voor verscheidene Europese waardeketens erkend worden en dat ze in aanmerking komen voor staatshulp en voor prioritaire gasleveringen. "Dat moet de continuïteit van voor de samenleving levensbelangrijke activiteiten garanderen", stelt CEPI.

"Een plan om ons onafhankelijk te maken van Russisch gas en Russische aardolie, moet op de nodige nationale en Europese middelen kunnen rekenen. Materialen op basis van hout horen daar duidelijk bij (...). Pulp, papier en de afgeleide producten daarvan hebben potentieel als circulaire, duurzame en lokale producten die de fossiele grondstoffen die door de crisis getroffen worden, kunnen vervangen. (...) Door materialen met een hoge CO2-dichtheid te vervangen door producten op basis van hout, verminderen we de emissies van de EU met 10 procent, ofwel 410 miljoen ton CO2-equivalent per jaar", stelt CEPI.

In dat verband heeft de organisatie ook een brief geschreven aan Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie.

"De Europeanen zien onze producten als essentiële goederen. Het blijkt echter moeilijk om die te leveren en om de statusquo in stand te houden", stelt CEPI in een verklaring van 23 maart. "Onze sector wordt bijzonder zwaar getroffen door de stijging van de energieprijs. Op het moment dat we deze bijdrage schreven, waren tal van papiermakers in Europa verplicht om de productie stop te zetten of tijdelijk stil te leggen (wegens de oorlog in Oekraïne, nvdr.). Die situatie brengt de banen van meer dan vier miljoen mensen die in de Europese bosbouwketen tewerkgesteld zijn, in gevaar", lezen we nog in de verklaring van de Europese federatie."De bevoorrading met allerlei papierproducten op basis van pulp, met inbegrip van verpakkingen en essentiële hygiëneproducten, dreigt verstoord te worden", waarschuwt CEPI. "Die situatie brengt het transport en de levering van levensmiddelen en farmaceutische producten in gevaar, zeker voor de bevolkingsgroepen die daar vandaag wegens de talrijke crisissen de grootste nood aan hebben."Op 10 en 11 maart ondertekenden de leiders van de Europese Unie een verklaring over de Russische agressie tegen Oekraïne. Die verklaring roept op om onder andere de kritieke infrastructuur te beschermen. De federatie vraagt daarom dat de pulp- en papiersectoren (codes NACE 17, 18 en 02.10) als essentiële leveranciers voor verscheidene Europese waardeketens erkend worden en dat ze in aanmerking komen voor staatshulp en voor prioritaire gasleveringen. "Dat moet de continuïteit van voor de samenleving levensbelangrijke activiteiten garanderen", stelt CEPI. "Een plan om ons onafhankelijk te maken van Russisch gas en Russische aardolie, moet op de nodige nationale en Europese middelen kunnen rekenen. Materialen op basis van hout horen daar duidelijk bij (...). Pulp, papier en de afgeleide producten daarvan hebben potentieel als circulaire, duurzame en lokale producten die de fossiele grondstoffen die door de crisis getroffen worden, kunnen vervangen. (...) Door materialen met een hoge CO2-dichtheid te vervangen door producten op basis van hout, verminderen we de emissies van de EU met 10 procent, ofwel 410 miljoen ton CO2-equivalent per jaar", stelt CEPI.In dat verband heeft de organisatie ook een brief geschreven aan Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie.