Bij de presentatie van het rapport over 2019, dat in juli verscheen, schetste Cepi ook een beeld van de actuele stand van zaken. Er is sinds de corona-uitbraak sprake van een scherpe daling in de papierproductie, maar volgens Cepi verslechterde de markt feitelijk al sinds het tweede kwartaal van 2019 vanwege de vertraging van de Europese economie. De laatste cijfers maken duidelijk hoe groot de krimp op dit moment is: in mei 2020 werd er 34,7% minder grafisch papier (gestreken, ongestreken en krantenpapier) geproduceerd dan in mei 2019. Over de eerste vijf maanden samen genomen kwam de terugval op 16,5% ten opzichte van dezelfde periode in 2019. De productie van karton voor verpakkingen lag in de maand mei 3,8% hoger dan het jaar ervoor. De groei in de eerste vijf maanden van 2020 lag op 1,4%. Voor de papier- en kartonproductie als geheel komen deze cijfers daardoor uit op -9,7% in mei en een daling van -4,5% voor januari tot en met mei.

In 2019 nam het recyclingpercentage van papier en karton opnieuw iets toe, tot 72%. De doelstelling voor 2020 is 74%, maar Cepi waarschuwt dat de inzameling van oud papier in verschillende Europese landen wordt gehinderd vanwege coronamaatregelen. Ook komt er door door de economische crisis momenteel minder papier en karton beschikbaar voor recycling.

Bij de presentatie van het rapport over 2019, dat in juli verscheen, schetste Cepi ook een beeld van de actuele stand van zaken. Er is sinds de corona-uitbraak sprake van een scherpe daling in de papierproductie, maar volgens Cepi verslechterde de markt feitelijk al sinds het tweede kwartaal van 2019 vanwege de vertraging van de Europese economie. De laatste cijfers maken duidelijk hoe groot de krimp op dit moment is: in mei 2020 werd er 34,7% minder grafisch papier (gestreken, ongestreken en krantenpapier) geproduceerd dan in mei 2019. Over de eerste vijf maanden samen genomen kwam de terugval op 16,5% ten opzichte van dezelfde periode in 2019. De productie van karton voor verpakkingen lag in de maand mei 3,8% hoger dan het jaar ervoor. De groei in de eerste vijf maanden van 2020 lag op 1,4%. Voor de papier- en kartonproductie als geheel komen deze cijfers daardoor uit op -9,7% in mei en een daling van -4,5% voor januari tot en met mei.In 2019 nam het recyclingpercentage van papier en karton opnieuw iets toe, tot 72%. De doelstelling voor 2020 is 74%, maar Cepi waarschuwt dat de inzameling van oud papier in verschillende Europese landen wordt gehinderd vanwege coronamaatregelen. Ook komt er door door de economische crisis momenteel minder papier en karton beschikbaar voor recycling.