In 2010 brachten papier- en kartonproducenten, verenigd onder Cepi, de confederatie van de Europese papierindustrie, twee richtlijnen uit voor de productie van papier en karton voor voedselcontact: de Food Contact Guidelines en de Good Manufacturing Practice (GMP). Sindsdien zijn deze een referentie voor de hele papierproductie- en voedselwaardeketen, belangrijk voor het voorkomen van voedselveiligheidsincidenten.

"Good Manufacturing Practices spelen een primaire rol bij risicobeheer", zegt Jori Ringman, de directeur-generaal van Cepi. "Ze dienen ook de geleidelijke overgang naar duurzame, hernieuwbare en gerecycleerde alternatieven. Grondstoffen uit hernieuwbare bronnen, zoals die voor papieren verpakkingen, moeten worden erkend als bouwstenen van een nieuwe, meer circulaire economie."

Specifiek advies

De GMP-richtlijnen waren gebaseerd op de vereisten van de verordening van de Commissie betreffende materialen en voorwerpen bestemd om in contact te komen met voedsel (EG 1935/2004) en de EU-verordening inzake goede productiepraktijken voor materialen en voorwerpen bestemd om in contact te komen met voedsel (EG 2023/2006) dat alle materialen en voorwerpen die bestemd zijn voor contact met voedsel "zullen worden vervaardigd in overeenstemming met Good Manufacturing Practice". Omdat de GMP-regeling van toepassing is op alle soorten materialen en voorwerpen die in contact komen met levensmiddelen is er behoefte aan specifiek advies over de implementatie ervan in elke productiesector. De GMP-richtlijnen van Cepi bieden advies voor de implementatie door de papier- en kartonverwerkende industrie van een reeks goede productiepraktijken die in overeenstemming zijn met die verordening.

Stappenplan

Dit is de eerste update van Cepi's GMP sinds 2010. De actualisering bouwt voort op de ervaring die is opgedaan in de papier- en kartonindustrie en moet worden gelezen in samenhang met de eveneens recent bijgewerkte Cepi Food Contact Guidelines. De GMP-richtlijnen bieden een stappenplan om papier- en kartonproducenten te begeleiden bij het implementeren van een goed productiesysteem voor materialen en artikelen die in contact komen met voedsel in overeenstemming met EC 2023/2006. Ze dienen als leidraad voor degenen die deze systemen controleren. In de GMP-richtlijnen van Cepi wordt naast de bepaling van de GMP-regeling ook aandacht besteed aan de implementatie van risicobeoordeling binnen het GMP-kwaliteitsborgingssysteem.

Natuurlijke vezels

De bijgewerkte Cepi GMP-richtlijnen worden uitgebracht in een context waarin de markt voor recycleerbare en biogebaseerde voedselverpakkingsoplossingen zich snel ontwikkelt, als antwoord op een toenemende vraag naar duurzame producten, terwijl fossiele alternatieven worden uitgefaseerd. De belangrijkste grondstoffen voor papier en karton zijn natuurlijke cellulosevezels met inherente hygiënische eigenschappen, wat sterk verschilt van andere materialen die worden gebruikt voor contact met levensmiddelen. Een ander verschil met andere materialen die met voedsel in contact komen, is dat de productie van papier en karton meestal mechanisch is in plaats van chemisch, en bovendien zeer recycleerbaar.

In 2010 brachten papier- en kartonproducenten, verenigd onder Cepi, de confederatie van de Europese papierindustrie, twee richtlijnen uit voor de productie van papier en karton voor voedselcontact: de Food Contact Guidelines en de Good Manufacturing Practice (GMP). Sindsdien zijn deze een referentie voor de hele papierproductie- en voedselwaardeketen, belangrijk voor het voorkomen van voedselveiligheidsincidenten."Good Manufacturing Practices spelen een primaire rol bij risicobeheer", zegt Jori Ringman, de directeur-generaal van Cepi. "Ze dienen ook de geleidelijke overgang naar duurzame, hernieuwbare en gerecycleerde alternatieven. Grondstoffen uit hernieuwbare bronnen, zoals die voor papieren verpakkingen, moeten worden erkend als bouwstenen van een nieuwe, meer circulaire economie."De GMP-richtlijnen waren gebaseerd op de vereisten van de verordening van de Commissie betreffende materialen en voorwerpen bestemd om in contact te komen met voedsel (EG 1935/2004) en de EU-verordening inzake goede productiepraktijken voor materialen en voorwerpen bestemd om in contact te komen met voedsel (EG 2023/2006) dat alle materialen en voorwerpen die bestemd zijn voor contact met voedsel "zullen worden vervaardigd in overeenstemming met Good Manufacturing Practice". Omdat de GMP-regeling van toepassing is op alle soorten materialen en voorwerpen die in contact komen met levensmiddelen is er behoefte aan specifiek advies over de implementatie ervan in elke productiesector. De GMP-richtlijnen van Cepi bieden advies voor de implementatie door de papier- en kartonverwerkende industrie van een reeks goede productiepraktijken die in overeenstemming zijn met die verordening.Dit is de eerste update van Cepi's GMP sinds 2010. De actualisering bouwt voort op de ervaring die is opgedaan in de papier- en kartonindustrie en moet worden gelezen in samenhang met de eveneens recent bijgewerkte Cepi Food Contact Guidelines. De GMP-richtlijnen bieden een stappenplan om papier- en kartonproducenten te begeleiden bij het implementeren van een goed productiesysteem voor materialen en artikelen die in contact komen met voedsel in overeenstemming met EC 2023/2006. Ze dienen als leidraad voor degenen die deze systemen controleren. In de GMP-richtlijnen van Cepi wordt naast de bepaling van de GMP-regeling ook aandacht besteed aan de implementatie van risicobeoordeling binnen het GMP-kwaliteitsborgingssysteem.De bijgewerkte Cepi GMP-richtlijnen worden uitgebracht in een context waarin de markt voor recycleerbare en biogebaseerde voedselverpakkingsoplossingen zich snel ontwikkelt, als antwoord op een toenemende vraag naar duurzame producten, terwijl fossiele alternatieven worden uitgefaseerd. De belangrijkste grondstoffen voor papier en karton zijn natuurlijke cellulosevezels met inherente hygiënische eigenschappen, wat sterk verschilt van andere materialen die worden gebruikt voor contact met levensmiddelen. Een ander verschil met andere materialen die met voedsel in contact komen, is dat de productie van papier en karton meestal mechanisch is in plaats van chemisch, en bovendien zeer recycleerbaar.