Alles over Jori Ringman

De structurele achteruitgang van grafisch papier en de investeringen met het oog op een koolstofneutrale productie zijn de twee belangrijke trends die hun stempel drukken op de pulp-, papier- en kartonindustrie. Sectororganisatie Cepi (Confederation of European Paper Industries) wijst er ook op dat de industrie zwaarder getroffen werd dan verwacht door de stijging van de energieprijzen en de vertraging van de economische groei in 2022. Ondanks een positieve handelsbalans vreest Cepi dat de achteruitgang van de markten de internationale concurrentiepositie van de sector zal verzwakken.

Geconfronteerd met een tsunami aan Europese regelgevingen die Europa koolstofneutraal moeten maken, zoekt de papierindustrie naar manieren om te overleven en haar concurrentiepositie veilig te stellen. Tijdens de jaarlijkse conferentie van de Europese producentenorganisatie Cepi bleekt dat dit zowel uitdagingen als kansen inhoudt.

De internationale sectorfederatie Cepi heeft de voorlopige cijfers voor 2022 gepubliceerd. Die maken duidelijk dat de hoge energieprijzen en de slabakkende economische groei het de papierindustrie moeilijk hebben gemaakt. De Confederatie van de Europese Papierindustrie (Cepi) ziet nochtans positieve trends die de toekomst van de sector op lange termijn veiligstellen.

De Europese Commissie heeft eind november een voorstel voor de regelgeving betreffende de certificatie van koolstofabsorptie gepubliceerd. Die regelgeving wil de markt voor hernieuwbare en biogene producten een duwtje in de rug geven. De sectorfederatie CEPI (Confederation of European Paper Industries) volgt dat initiatief van nabij op om te vermijden dat zo'n mechanisme niet tot een vorm van 'greenwashing' verwatert.

Cepi, de confederatie van Europese papierindustrie, zegt de nieuwe door de Europese Commissie gelanceerde klimaatwet te verwelkomen. Ze noemt het een belangrijke stap in de strijd tegen de opwarming van de aarde: "Onze industrie wil haar steentje bijdragen".

Sinds januari 2020 is Ignazio Capuano de nieuwe voorzitter van Cepi. Ignazio Capuano is CEO van de Italiaanse firma Burgo Group Spa en vice-voorzitter van de Italiaanse vereniging van papierfabrikanten Assocarta.

Jori Ringman uit Finland is benoemd tot directeur van CEPI, de belangenbehartiger van de Europese papierindustrie. Hij volgt de Fransman Sylvain Lhôte op, die begin juni op 51-jarige leeftijd onverwacht overleed aan een hartaanval.