De Europese Unie heeft er zich toe verbonden om de economie tegen 2050 circulair en koolstofvrij te maken. Binnen dat kader wordt een certificatie voor de koolstofabsorptie uitgewerkt. Dat certificaat heeft tot doel om de duurzame koolstofabsorptie te verhogen en om het gebruik van innovatieve oplossingen - door land- en bosbouwers, en door de industrie - om CO2 op te vangen, te recycleren en op te slaan, aan te moedigen.

Op 30 november maakte de Europese Commissie het voorstel voor een regelgeving betreffende de certificatie van koolstofabsorptie bekend. CEPI heeft dat voorstel gunstig ontvangen. "Het erkent verscheidene essentiële principes die moeten verhinderen dat zo'n mechanisme tot greenwashing verwatert", verklaart de federatie. "De toekomstige regelgeving steunt op de synergieën tussen het potentieel van producten die koolstof opslaan, en de ontwikkeling van een circulaire en ecologisch verantwoorde economie." In die context kunnen de papier- en pulpsectoren met hun waardeketen een belangrijke rol spelen. Producten op basis van hout kunnen immers koolstof opslaan en fossiele materialen en energie vervangen. Bosbouwproducten en de koolstofputten van de bossen hebben wereldwijd al een positief effect op het klimaat - een equivalent van 806 miljoen ton CO2 per jaar. Dat compenseert 20 procent van alle fossiele emissies van de EU.

Hernieuwbare, biogene koolstof

"In een circulaire en ecologisch verantwoorde economie wordt de CO2 op een natuurlijke wijze aan de atmosfeer onttrokken en opgeslagen in bossen in volle groei. Vooraleer oudere bomen beginnen te rotten en weer broeikasgassen laten ontsnappen, wordt het hout gekapt om tot producten en bijproducten op basis van hout verwerkt te worden (zoals pulp en papier). Bovendien wordt de levensduur van die producten nog verlengd door stevig uitgebouwde recyclagesystemen. Die producten slaan koolstof op zolang hun houtvezels hergebruikt worden, vooraleer ze weer in de biogene koolstofcyclus terechtkomen", legt CEPI uit. "De hernieuwbare, biogene koolstof is de koolstof die vanuit de atmosfeer in de planten en vervolgens in de producten terechtkomt, en dat op een cyclische manier", aldus de federatie. Dat is wat men de 'hernieuwbare, biogene koolstof' noemt zoals vastgelegd in de internationale normen. "De capaciteit van bossen als koolstofputten kan verhoogd worden door een actief beheer, zoals dat door de papier- en pulpsector en door de bosbouwers met wie die sector samenwerkt, toegepast wordt. De praktijk van het duurzaam bosbouwbeheer heeft tijdens de voorbije eeuwen bijgedragen tot de uitbreiding van de Europese bossen", claimt CEPI.

Gedifferentieerde certificatie

Voor CEPI was het belangrijk dat de Europese Commissie een onderscheid maakte tussen biogene fossiele en hernieuwbare koolstof. En dat is zo opgenomen in het huidige voorstel. Het voorgestelde reglement voorziet verschillende certificaten om tussen de verschillende koolstofbronnen te differentiëren.

Jori Ringman, algemeen directeur van CEPI, verwelkomt het voorstel van de Europese Commissie voor een certificatie van de koolstofabsorptie.

"Als we klaar zijn om een economie op basis van fossiele grondstoffen achter ons te laten, moet de regelgeving van de EU die de biogene, hernieuwbare koolstof ondersteunt, een voorspelbaar kader bieden dat de investeringen mogelijk maakt die nodig zijn om klimaatneutraal te worden. Dat kader in combinatie met de preventie van fossiele emissies (die op de eerste plaats moet komen) brengt de EU dichter bij de realisatie van haar ambitieuze doelstellingen voor 2030 en 2050", verklaart Jori Ringman, de algemeen directeur van CEPI. "Dat zou van de industrietakken die met biologische grondstoffen 'made in Europe' werken, een essentieel onderdeel maken van de klimaatpolitiek van de EU en zou Europa in staat stellen om zijn voordeel te doen met lokale grondstoffen, en dat op een manier die compatibel is met de inspanningen van onze leveranciers en met onze eigen inspanningen om de koolstofopslag in de bossen voortdurend te verhogen." De GIEC (werkgroep met klimaatexperts van de VN) die de cruciale rol van de koolstofabsorptie erkent, onderstreept echter dat die absorptie de inspanningen om de fossiele uitstoot te verminderen, niet mag vervangen. CEPI is het ermee eens dat de koolstofcertificatie als oplossing om de koolstof uit de atmosfeer te elimineren en op te slaan, niet gebruikt kan worden om de vertraging die andere sectoren op het vlak van de uitstootvermindering opgelopen hebben, te compenseren.

De Europese Unie heeft er zich toe verbonden om de economie tegen 2050 circulair en koolstofvrij te maken. Binnen dat kader wordt een certificatie voor de koolstofabsorptie uitgewerkt. Dat certificaat heeft tot doel om de duurzame koolstofabsorptie te verhogen en om het gebruik van innovatieve oplossingen - door land- en bosbouwers, en door de industrie - om CO2 op te vangen, te recycleren en op te slaan, aan te moedigen. Op 30 november maakte de Europese Commissie het voorstel voor een regelgeving betreffende de certificatie van koolstofabsorptie bekend. CEPI heeft dat voorstel gunstig ontvangen. "Het erkent verscheidene essentiële principes die moeten verhinderen dat zo'n mechanisme tot greenwashing verwatert", verklaart de federatie. "De toekomstige regelgeving steunt op de synergieën tussen het potentieel van producten die koolstof opslaan, en de ontwikkeling van een circulaire en ecologisch verantwoorde economie." In die context kunnen de papier- en pulpsectoren met hun waardeketen een belangrijke rol spelen. Producten op basis van hout kunnen immers koolstof opslaan en fossiele materialen en energie vervangen. Bosbouwproducten en de koolstofputten van de bossen hebben wereldwijd al een positief effect op het klimaat - een equivalent van 806 miljoen ton CO2 per jaar. Dat compenseert 20 procent van alle fossiele emissies van de EU."In een circulaire en ecologisch verantwoorde economie wordt de CO2 op een natuurlijke wijze aan de atmosfeer onttrokken en opgeslagen in bossen in volle groei. Vooraleer oudere bomen beginnen te rotten en weer broeikasgassen laten ontsnappen, wordt het hout gekapt om tot producten en bijproducten op basis van hout verwerkt te worden (zoals pulp en papier). Bovendien wordt de levensduur van die producten nog verlengd door stevig uitgebouwde recyclagesystemen. Die producten slaan koolstof op zolang hun houtvezels hergebruikt worden, vooraleer ze weer in de biogene koolstofcyclus terechtkomen", legt CEPI uit. "De hernieuwbare, biogene koolstof is de koolstof die vanuit de atmosfeer in de planten en vervolgens in de producten terechtkomt, en dat op een cyclische manier", aldus de federatie. Dat is wat men de 'hernieuwbare, biogene koolstof' noemt zoals vastgelegd in de internationale normen. "De capaciteit van bossen als koolstofputten kan verhoogd worden door een actief beheer, zoals dat door de papier- en pulpsector en door de bosbouwers met wie die sector samenwerkt, toegepast wordt. De praktijk van het duurzaam bosbouwbeheer heeft tijdens de voorbije eeuwen bijgedragen tot de uitbreiding van de Europese bossen", claimt CEPI.Voor CEPI was het belangrijk dat de Europese Commissie een onderscheid maakte tussen biogene fossiele en hernieuwbare koolstof. En dat is zo opgenomen in het huidige voorstel. Het voorgestelde reglement voorziet verschillende certificaten om tussen de verschillende koolstofbronnen te differentiëren."Als we klaar zijn om een economie op basis van fossiele grondstoffen achter ons te laten, moet de regelgeving van de EU die de biogene, hernieuwbare koolstof ondersteunt, een voorspelbaar kader bieden dat de investeringen mogelijk maakt die nodig zijn om klimaatneutraal te worden. Dat kader in combinatie met de preventie van fossiele emissies (die op de eerste plaats moet komen) brengt de EU dichter bij de realisatie van haar ambitieuze doelstellingen voor 2030 en 2050", verklaart Jori Ringman, de algemeen directeur van CEPI. "Dat zou van de industrietakken die met biologische grondstoffen 'made in Europe' werken, een essentieel onderdeel maken van de klimaatpolitiek van de EU en zou Europa in staat stellen om zijn voordeel te doen met lokale grondstoffen, en dat op een manier die compatibel is met de inspanningen van onze leveranciers en met onze eigen inspanningen om de koolstofopslag in de bossen voortdurend te verhogen." De GIEC (werkgroep met klimaatexperts van de VN) die de cruciale rol van de koolstofabsorptie erkent, onderstreept echter dat die absorptie de inspanningen om de fossiele uitstoot te verminderen, niet mag vervangen. CEPI is het ermee eens dat de koolstofcertificatie als oplossing om de koolstof uit de atmosfeer te elimineren en op te slaan, niet gebruikt kan worden om de vertraging die andere sectoren op het vlak van de uitstootvermindering opgelopen hebben, te compenseren.