GRAFOC:

GRAFOC stuurt elke donderdag een samenvatting van de antwoorden naar het departement werk en sociale economie (WSE). Samen met de input van andere sectoren worden deze op vrijdag voorgelegd bij de Vlaamse regering.

Naarmate de crisisperiode toeneemt merken we uit de bevraging dat de productieterugval steeds meer stijgt. In de eerste week werden bestaande orders nog afgewerkt en werden er mondjesmaat nog nieuwe orders opgetekend. Bij de laatste bevraging komen de meeste bedrijven nog maximaal aan 10% van hun normale orders.

Veel werknemers staan op technische-corona werkloosheid of zijn thuis wegens medische redenen. Werkgevers kunnen in de meeste gevallen nog op een groep betrokken werknemers rekenen die de te verwerken orders tot een goed eindproduct willen brengen.

Bedrijven die rechtstreeks of onrechtstreeks fungeren als toeleverancier van de farma- of voedingsindustrie ondervinden (voorlopig) veel minder de krimp van het aantal orders. Kleine bedrijven geven aan dat ze als zaakvoerders terug actief in de productie staan om de orders te verwerken. Dankzij de flexibele technische werkloosheidsregeling kunnen enkele respondenten het beperkt aantal orders groeperen en één à twee dagen per week op een veilige manier de orders verwerken.

Alle bedrijven nemen de nodige maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Indien mogelijk worden de meeste werknemers thuis aan het werk gezet. Voor activiteiten die enkel in het bedrijf kunnen doorgaan voorzien de meeste werkgevers extra maatregelen zoals handgels, afstand bewaren in de productie, minder werknemers op de werkvloer, werknemers meer verspreiden over verschillende lokalen, gespreid gebruik maken van de refter en kleedkamer en extra reinigen van de bedieningspanelen van machines en de ruimtes.

Wat kan de overheid doen om bedrijven tijdens en na de corona crisis te ondersteunen?

De meeste bedrijven staan zeer positief over de maatregelen die de overheid al heeft genomen. Als aanbeveling willen de bedrijven meegeven dat bijkomende inspanningen zoals het uitstellen of kwijtschelden van RSZ, BTW, afbetalingen, leasingskosten, verzekering, ... een meerwaarde kan zijn.

Bij een herstel van de economie zal de printmedia industrie vermoedelijk als laatste dit herstel gewaar worden. Veel bedrijven zijn daarom vragende partij dat de printmedia industrie in aanmerking zou kunnen komen om minimaal een maand langer van de bestaande maatregelen gebruik te kunnen maken. Het uitstellen van collectieve vakanties zou voor verschillende respondenten de industrie (niet enkel de printmedia industrie) de nodige zuurstof kunnen geven om sneller aan het herstel te kunnen werken.

Vragen of wil je deelnemen aan de bevraging? info@grafoc.be

GRAFOC:GRAFOC stuurt elke donderdag een samenvatting van de antwoorden naar het departement werk en sociale economie (WSE). Samen met de input van andere sectoren worden deze op vrijdag voorgelegd bij de Vlaamse regering.Naarmate de crisisperiode toeneemt merken we uit de bevraging dat de productieterugval steeds meer stijgt. In de eerste week werden bestaande orders nog afgewerkt en werden er mondjesmaat nog nieuwe orders opgetekend. Bij de laatste bevraging komen de meeste bedrijven nog maximaal aan 10% van hun normale orders.Veel werknemers staan op technische-corona werkloosheid of zijn thuis wegens medische redenen. Werkgevers kunnen in de meeste gevallen nog op een groep betrokken werknemers rekenen die de te verwerken orders tot een goed eindproduct willen brengen.Bedrijven die rechtstreeks of onrechtstreeks fungeren als toeleverancier van de farma- of voedingsindustrie ondervinden (voorlopig) veel minder de krimp van het aantal orders. Kleine bedrijven geven aan dat ze als zaakvoerders terug actief in de productie staan om de orders te verwerken. Dankzij de flexibele technische werkloosheidsregeling kunnen enkele respondenten het beperkt aantal orders groeperen en één à twee dagen per week op een veilige manier de orders verwerken.Alle bedrijven nemen de nodige maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Indien mogelijk worden de meeste werknemers thuis aan het werk gezet. Voor activiteiten die enkel in het bedrijf kunnen doorgaan voorzien de meeste werkgevers extra maatregelen zoals handgels, afstand bewaren in de productie, minder werknemers op de werkvloer, werknemers meer verspreiden over verschillende lokalen, gespreid gebruik maken van de refter en kleedkamer en extra reinigen van de bedieningspanelen van machines en de ruimtes.Wat kan de overheid doen om bedrijven tijdens en na de corona crisis te ondersteunen?De meeste bedrijven staan zeer positief over de maatregelen die de overheid al heeft genomen. Als aanbeveling willen de bedrijven meegeven dat bijkomende inspanningen zoals het uitstellen of kwijtschelden van RSZ, BTW, afbetalingen, leasingskosten, verzekering, ... een meerwaarde kan zijn.Bij een herstel van de economie zal de printmedia industrie vermoedelijk als laatste dit herstel gewaar worden. Veel bedrijven zijn daarom vragende partij dat de printmedia industrie in aanmerking zou kunnen komen om minimaal een maand langer van de bestaande maatregelen gebruik te kunnen maken. Het uitstellen van collectieve vakanties zou voor verschillende respondenten de industrie (niet enkel de printmedia industrie) de nodige zuurstof kunnen geven om sneller aan het herstel te kunnen werken.Vragen of wil je deelnemen aan de bevraging? info@grafoc.be