De leden van Cobelpa - Ahlstrom Malmedy, Idem Papers, Burgo Ardennes, LPC Belgium, Sappi Lanaken en SCA Hygiene Products - waren in 2010 het engagement aangegaan om de illegale houtkap te bestrijden door de legale herkomst van alle houtvezels die ze als grondstof gebruiken, te garanderen. De jaarlijkse enquête die Cobelpa in 2012 afgenomen heeft, maakte het mogelijk om alle informatie van de bedrijven te verzamelen en samen te leggen. De informatie had meer bepaald betrekking op de invoering van de controleketens FSC en PEFC, op de verbruikscijfers van hout en pulp, op hun oorsprong en traceerbaarheid. Het eindrapport werd ter controle voorgelegd aan een onafhankelijke, externe auditeur, Control Union, die de gegevens gecontroleerd en gevalideerd heeft.

"De duurzame ontwikkeling is een strategische prioriteit voor de papierindustrie. Alle inspanningen die geleverd worden om de industriële processen te verbeteren, om oud papier te recycleren en om hernieuwbare energie te gebruiken, passen in die strategie. Vandaag zet de sector een extra stap door de herkomst van de gebruikte houtvezels te garanderen. Dat is een belangrijke stap vooruit," verklaart Firmin François, algemeen directeur van Cobelpa.

De Belgische papiersector heeft als eerste in Europa een dergelijk engagement op het vlak van traceerbaarheid aangegaan - en tot een goed einde gebracht. Daarmee anticipeert de sector op een nieuw Europees reglement dat volgend jaar van kracht moet worden en dat de bedrijven verplicht om te bewijzen dat het hout en de afgeleide producten die ze op de markt brengen, van een legale bron afkomstig zijn.

De leden van Cobelpa - Ahlstrom Malmedy, Idem Papers, Burgo Ardennes, LPC Belgium, Sappi Lanaken en SCA Hygiene Products - waren in 2010 het engagement aangegaan om de illegale houtkap te bestrijden door de legale herkomst van alle houtvezels die ze als grondstof gebruiken, te garanderen. De jaarlijkse enquête die Cobelpa in 2012 afgenomen heeft, maakte het mogelijk om alle informatie van de bedrijven te verzamelen en samen te leggen. De informatie had meer bepaald betrekking op de invoering van de controleketens FSC en PEFC, op de verbruikscijfers van hout en pulp, op hun oorsprong en traceerbaarheid. Het eindrapport werd ter controle voorgelegd aan een onafhankelijke, externe auditeur, Control Union, die de gegevens gecontroleerd en gevalideerd heeft. "De duurzame ontwikkeling is een strategische prioriteit voor de papierindustrie. Alle inspanningen die geleverd worden om de industriële processen te verbeteren, om oud papier te recycleren en om hernieuwbare energie te gebruiken, passen in die strategie. Vandaag zet de sector een extra stap door de herkomst van de gebruikte houtvezels te garanderen. Dat is een belangrijke stap vooruit," verklaart Firmin François, algemeen directeur van Cobelpa. De Belgische papiersector heeft als eerste in Europa een dergelijk engagement op het vlak van traceerbaarheid aangegaan - en tot een goed einde gebracht. Daarmee anticipeert de sector op een nieuw Europees reglement dat volgend jaar van kracht moet worden en dat de bedrijven verplicht om te bewijzen dat het hout en de afgeleide producten die ze op de markt brengen, van een legale bron afkomstig zijn.