Alles over EcoPrint

De Belgische papierproducenten garanderen als eerste in Europa de legale oorsprong van de vezels die ze gebruiken. Het engagement dat ze in 2010 aangegaan zijn, is nu waargemaakt en wordt door een onafhankelijke audit gestaafd.

In 2011 kwam 51 % van de energievoorziening van de Belgische papierindustrie van hernieuwbare bronnen. In de loop van de voorbije twintig jaar is het aandeel van de hernieuwbare energie met ongeveer 150% gegroeid. Daardoor produceert de sector bijna 8% van de groene elektriciteit in ons land. In de ogen van de federatie Cobelpa gaat het om een belangrijke bijdrage om de energie- en klimaatdoelstellingen die België en Europa zich stellen, te halen.

Xeikon NV maakt bekend dat Frank Deschuytere met ingang van 1 januari 2013, Wim Maes opvolgt als CEO. Wim Maes treedt toe tot de Raad van Commissarissen van Xeikon; Wim Deblauwe treedt met ingang van heden terug als commissaris.

De beurs easyFairs Print, die op 26 en 27 september in de Heizel plaats vond, telde ongeveer 1.400 directe bezoekers, wat opnieuw evenveel is als bij de eerste editie in 2010.

Op dezelfde data als Print vond in Berlijn de eerste editie van EcoPrint plaats, een beurs waarin de duurzaamheid van de grafische keten centraal staat. Met 'bijna 2.000 bezoekers' spreken de organisatoren van een succes.