Hierbij ligt de focus op de impact van het coronavirus in de bedrijven op het vlak van personeelsbezetting en productie.

Uit het bericht:

Iedere donderdagmorgen stellen we aan 10 andere bedrijven (van klein tot groot) deze 4 vragen:

1. Heeft het coronavirus een negatief gevolg op de orders? Indien ja, is er een grote terugval?

2. Blijven er nog voldoende medewerkers inzetbaar om de productie te vrijwaren?

3. Nemen jullie extra maatregelen om het coronavirus tegen te gaan (kleinere ploegen, gespreid gebruik maken van refter, aangepast beschermingsmateriaal, enkel bezoekers ontvangen die noodzakelijk zijn, ...)

4. Hoe zou de overheid jullie kunnen ondersteunen tijdens deze coronaperiode en nadien om de negatieve gevolgen op te vangen?

Deze informatie wordt door GRAFOC anoniem en discreet verwerkt. Iedere donderdagavond wordt die feedback aan WSE bezorgd, die het op zijn beurt iedere vrijdag op het overleg van de Vlaamse Regering brengt.

De feedback is dus heel belangrijk, waarbij we momenteel een response rate van 80% hebben.

Wie meer info hierover wenst of wil deelnemen aan de bevraging kan terecht bij herman.staes@grafoc.be.

Hierbij ligt de focus op de impact van het coronavirus in de bedrijven op het vlak van personeelsbezetting en productie.Uit het bericht:Iedere donderdagmorgen stellen we aan 10 andere bedrijven (van klein tot groot) deze 4 vragen:1. Heeft het coronavirus een negatief gevolg op de orders? Indien ja, is er een grote terugval?2. Blijven er nog voldoende medewerkers inzetbaar om de productie te vrijwaren?3. Nemen jullie extra maatregelen om het coronavirus tegen te gaan (kleinere ploegen, gespreid gebruik maken van refter, aangepast beschermingsmateriaal, enkel bezoekers ontvangen die noodzakelijk zijn, ...)4. Hoe zou de overheid jullie kunnen ondersteunen tijdens deze coronaperiode en nadien om de negatieve gevolgen op te vangen?Deze informatie wordt door GRAFOC anoniem en discreet verwerkt. Iedere donderdagavond wordt die feedback aan WSE bezorgd, die het op zijn beurt iedere vrijdag op het overleg van de Vlaamse Regering brengt. De feedback is dus heel belangrijk, waarbij we momenteel een response rate van 80% hebben.Wie meer info hierover wenst of wil deelnemen aan de bevraging kan terecht bij herman.staes@grafoc.be.