Sinds 2013 houdt PrintmediaJobs een vinger aan de pols wat betreft de evolutie van het aantal printmedia vacatures. Hierbij worden de vacatures verzameld via diverse zoekrobots, sociale media, tijdens bedrijfsbezoeken en spontane meldingen van bedrijven op zoek naar nieuwe medewerkers.

1. Aantal vacatures

De afgelopen 3 jaar is er een merkbare daling. In 2017 waren er 1075 vacatures, in 2020 waren het er 906. De impact van de coronapandemie in 2020 bleef relatief beperkt.

Naast de economische factor is er het demografische gegeven. Dat blijkt uit een tekstpassage uit het convenant 2021-2022 van GRAFOC met de Vlaamse Regering:

"De grafische sector heeft een groot aantal oudere werknemers waardoor de uitstroom van 55-plussers met 36,1% bijzonder hoog zal liggen in 2025. Er wordt ingeschat dat de tewerkstelling in de sector nog verder zal krimpen met 4,1% tegen 2025. De instroom (vervangingsvraag) zal gaan over het vervangen van deze groep uittreders en wordt geschat op +8,2%. 33,26% van al de PC130 arbeiders in de sector is ouder dan 50 jaar en slechts 4,77% is jonger dan 25 jaar. "

Voor bedrijven blijft het een uitdaging om de uitstroom van werknemers én kennis op te vangen met een eerder beperkte instroom uit onderwijs. Zeker voor de knelpuntberoepen drukker en drukafwerker in combinatie met een zeer snel veranderende hightech sector, automatisatie en veranderende competenties en verwachtingen vanuit de industrie.

Algemeen kan worden gesteld dat de nood aan nieuwe medewerkers er nog steeds is, al lijkt de berichtgeving vaak een andere indruk te geven.

2. Functies

PrintmediaJobs keek ook naar het aantal vacatures per functie voor de periode 2013-2020. Om het eenvoudig te houden werd het aantal functiecategorieën beperkt. De Top 3 van het aantal vacatures zijn ook nu vormgever, drukker en drukafwerker. Opvallend is een daling met 48% voor de vacature van vormgever en een sterke stijging van het aantal administratieve functies. De vacatures voor drukafwerkers en digital print operatoren stijgen licht.

3. Regio

Wat betreft het aantal vacatures per provincie heeft Oost-Vlaanderen de leiding genomen, gevolgd door West-Vlaanderen en Antwerpen. Historisch gezien kampt West-Vlaanderen met een lage werkloosheidgraad wat het vinden van nieuwe medewerkers moeilijk maakt. In een aantal bedrijven zijn daarom vaak veel Franse medewerkers aan de slag.

4. Conclusie

De cijfers vormen een indicatie en geven een trend weer. Grafische profielen beperken zich niet enkel tot paritair comité 130, maar overspannen meer dan 15 paritaire comités. De nood aan medewerkers met het juiste profiel blijft belangrijk. Eind februari 2021 staat de teller intussen al op 160 vacatures.

Meer weten?

Wie meer info wenst over de cijfers, PrintmediaJobs of de diensten van het Vormingsfonds GRAFOC kan contact opnemen via printmediajobs@grafoc.be

Het uitgebreidere rapport over de vacatures 2023-2020 met bijhorende grafieken, kan u lezen en bekijken via deze link.

Sinds 2013 houdt PrintmediaJobs een vinger aan de pols wat betreft de evolutie van het aantal printmedia vacatures. Hierbij worden de vacatures verzameld via diverse zoekrobots, sociale media, tijdens bedrijfsbezoeken en spontane meldingen van bedrijven op zoek naar nieuwe medewerkers.1. Aantal vacaturesDe afgelopen 3 jaar is er een merkbare daling. In 2017 waren er 1075 vacatures, in 2020 waren het er 906. De impact van de coronapandemie in 2020 bleef relatief beperkt.Naast de economische factor is er het demografische gegeven. Dat blijkt uit een tekstpassage uit het convenant 2021-2022 van GRAFOC met de Vlaamse Regering:"De grafische sector heeft een groot aantal oudere werknemers waardoor de uitstroom van 55-plussers met 36,1% bijzonder hoog zal liggen in 2025. Er wordt ingeschat dat de tewerkstelling in de sector nog verder zal krimpen met 4,1% tegen 2025. De instroom (vervangingsvraag) zal gaan over het vervangen van deze groep uittreders en wordt geschat op +8,2%. 33,26% van al de PC130 arbeiders in de sector is ouder dan 50 jaar en slechts 4,77% is jonger dan 25 jaar. "Voor bedrijven blijft het een uitdaging om de uitstroom van werknemers én kennis op te vangen met een eerder beperkte instroom uit onderwijs. Zeker voor de knelpuntberoepen drukker en drukafwerker in combinatie met een zeer snel veranderende hightech sector, automatisatie en veranderende competenties en verwachtingen vanuit de industrie.Algemeen kan worden gesteld dat de nood aan nieuwe medewerkers er nog steeds is, al lijkt de berichtgeving vaak een andere indruk te geven.2. FunctiesPrintmediaJobs keek ook naar het aantal vacatures per functie voor de periode 2013-2020. Om het eenvoudig te houden werd het aantal functiecategorieën beperkt. De Top 3 van het aantal vacatures zijn ook nu vormgever, drukker en drukafwerker. Opvallend is een daling met 48% voor de vacature van vormgever en een sterke stijging van het aantal administratieve functies. De vacatures voor drukafwerkers en digital print operatoren stijgen licht.3. RegioWat betreft het aantal vacatures per provincie heeft Oost-Vlaanderen de leiding genomen, gevolgd door West-Vlaanderen en Antwerpen. Historisch gezien kampt West-Vlaanderen met een lage werkloosheidgraad wat het vinden van nieuwe medewerkers moeilijk maakt. In een aantal bedrijven zijn daarom vaak veel Franse medewerkers aan de slag.4. ConclusieDe cijfers vormen een indicatie en geven een trend weer. Grafische profielen beperken zich niet enkel tot paritair comité 130, maar overspannen meer dan 15 paritaire comités. De nood aan medewerkers met het juiste profiel blijft belangrijk. Eind februari 2021 staat de teller intussen al op 160 vacatures.Meer weten?Wie meer info wenst over de cijfers, PrintmediaJobs of de diensten van het Vormingsfonds GRAFOC kan contact opnemen via printmediajobs@grafoc.beHet uitgebreidere rapport over de vacatures 2023-2020 met bijhorende grafieken, kan u lezen en bekijken via deze link.