Als aanspreekpunt voor printmedia bedrijven en onderwijs schetst GRAFOC de context van de aanstaande hervorming in het grafisch onderwijslandschap. "In totaal zijn er vandaag 10 scholen in Vlaanderen die TSO printmedia aanbieden. In deze 10 scholen studeerden in 2019 61 leerlingen af. Deze TSO-richting focust op het verder studeren na het 6de jaar." Uit navraag door GRAFOC naar de toekomstplannen van de leerlingen na hun opleiding blijkt dat de meerderheid (ruim boven de 75%) van deze leerlingen verder studeert: "Vaak een niet-grafisch gerelateerde richting. Zij komen bijgevolg quasi niet in de printmedia sector terecht. Een deel van de leerlingen volgt een 7de jaar (BSO/TSO) om meer praktijk te hebben en stromen door naar de sector, meestal via hun stageplaats."

GRAFOC ziet nu toch ook nieuwe mogelijkheden en kansen ontstaan: "Leerlingen die in de toekomst Grafische Media (TSO) of Printmedia (BSO) kiezen, zullen na hun 6de jaar een standaard traject duaal (7de jaar) kunnen volgen met minstens 20 uur praktijk op de werkvloer." Bovendien werkt GRAFOC naast de bestaande standaardtrajecten samen met AHOVOKS (Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen) aan nieuwe opleidingen, "waaronder duaal drukken en afwerken voor het 5de en 6de jaar printmedia met minimaal 20 uur praktijk op de werkvloer." GRAFOC benadrukt: "Het belang van goed opgeleide en competente medewerkers, zowel vaktechnisch maar ook op vlak van softskills, is nooit groter geweest."

U kan hier het originele persbericht van GRAFOC downloaden.

Als aanspreekpunt voor printmedia bedrijven en onderwijs schetst GRAFOC de context van de aanstaande hervorming in het grafisch onderwijslandschap. "In totaal zijn er vandaag 10 scholen in Vlaanderen die TSO printmedia aanbieden. In deze 10 scholen studeerden in 2019 61 leerlingen af. Deze TSO-richting focust op het verder studeren na het 6de jaar." Uit navraag door GRAFOC naar de toekomstplannen van de leerlingen na hun opleiding blijkt dat de meerderheid (ruim boven de 75%) van deze leerlingen verder studeert: "Vaak een niet-grafisch gerelateerde richting. Zij komen bijgevolg quasi niet in de printmedia sector terecht. Een deel van de leerlingen volgt een 7de jaar (BSO/TSO) om meer praktijk te hebben en stromen door naar de sector, meestal via hun stageplaats."GRAFOC ziet nu toch ook nieuwe mogelijkheden en kansen ontstaan: "Leerlingen die in de toekomst Grafische Media (TSO) of Printmedia (BSO) kiezen, zullen na hun 6de jaar een standaard traject duaal (7de jaar) kunnen volgen met minstens 20 uur praktijk op de werkvloer." Bovendien werkt GRAFOC naast de bestaande standaardtrajecten samen met AHOVOKS (Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen) aan nieuwe opleidingen, "waaronder duaal drukken en afwerken voor het 5de en 6de jaar printmedia met minimaal 20 uur praktijk op de werkvloer." GRAFOC benadrukt: "Het belang van goed opgeleide en competente medewerkers, zowel vaktechnisch maar ook op vlak van softskills, is nooit groter geweest."U kan hier het originele persbericht van GRAFOC downloaden.