"In de eerste drie kwartalen van het boekjaar heeft Heidelberg standgehouden in een zwak macro-economisch klimaat. De ontwikkeling van de omzet en ebitda bevindt zich binnen het verwachte bereik", stelt Ludwin Monz, de CEO van Heidelberg.

Het aangepaste operationele resultaat (ebitda) na drie kwartalen (1 april - 31 december 2023) kwam uit op 135 miljoen euro. Het aangepaste resultaat voor het voorgaande jaar bedroeg 125 miljoen euro. De aangepaste ebitda-marge steeg naar 8 procent (voorgaand jaar: 7,2 procent), waarbij er in het huidige boekjaar geen bijzondere posten hoefden te worden aangepast. Het nettoresultaat na belastingen na negen maanden bleef positief op 34 miljoen euro.

Machineverkoop valt terug

"Na een goed eerste halfjaar weerspiegelden de ontvangen orders in het derde kwartaal het economische klimaat", duidt Heidelberg. Het orderboek strandt op 1,692 miljard euro terwijl dat voor het voorgaande jaar nog 1,859 miljard euro was. De serviceactiviteiten ontwikkelden zich volgens Heidelberg stabiel terwijl de machineverkoop in Noord-Amerika en in de EMEA-regio terugviel. De groep wijst naar het zwakkere economische klimaat en het feit dat sommige klanten wachten op een rentedaling en op innovaties die op de Drupa-vakbeurs zullen worden aangekondigd.

"Heidelberg gaat actief in tegen de zwakkere marktontwikkeling door maatregelen te nemen die financiële gevolgen zullen hebben. Gezien de lagere ontvangen orders heeft het bedrijf sinds januari 2024 arbeidsduurvermindering ingevoerd op verschillende productielocaties", klinkt het.

De prognose voor het boekjaar 2023/2024 blijft ongewijzigd.

"In de eerste drie kwartalen van het boekjaar heeft Heidelberg standgehouden in een zwak macro-economisch klimaat. De ontwikkeling van de omzet en ebitda bevindt zich binnen het verwachte bereik", stelt Ludwin Monz, de CEO van Heidelberg.Het aangepaste operationele resultaat (ebitda) na drie kwartalen (1 april - 31 december 2023) kwam uit op 135 miljoen euro. Het aangepaste resultaat voor het voorgaande jaar bedroeg 125 miljoen euro. De aangepaste ebitda-marge steeg naar 8 procent (voorgaand jaar: 7,2 procent), waarbij er in het huidige boekjaar geen bijzondere posten hoefden te worden aangepast. Het nettoresultaat na belastingen na negen maanden bleef positief op 34 miljoen euro."Na een goed eerste halfjaar weerspiegelden de ontvangen orders in het derde kwartaal het economische klimaat", duidt Heidelberg. Het orderboek strandt op 1,692 miljard euro terwijl dat voor het voorgaande jaar nog 1,859 miljard euro was. De serviceactiviteiten ontwikkelden zich volgens Heidelberg stabiel terwijl de machineverkoop in Noord-Amerika en in de EMEA-regio terugviel. De groep wijst naar het zwakkere economische klimaat en het feit dat sommige klanten wachten op een rentedaling en op innovaties die op de Drupa-vakbeurs zullen worden aangekondigd."Heidelberg gaat actief in tegen de zwakkere marktontwikkeling door maatregelen te nemen die financiële gevolgen zullen hebben. Gezien de lagere ontvangen orders heeft het bedrijf sinds januari 2024 arbeidsduurvermindering ingevoerd op verschillende productielocaties", klinkt het.De prognose voor het boekjaar 2023/2024 blijft ongewijzigd.