1. Aantal vacatures tot het begin van Corona

Startpunt is het aantal ontvangen vacatures van januari tot 15 maart, het 'officiële' begin van de Corona crisis. Met een stijging van 63% meer vacatures in 2020 t.o.v. vorig jaar kan er uitgegaan worden van een sterke start van 2020.

2. Totaal aantal vacatures 2020

Van 1 januari tot 20 augustus registreerden we binnen GRAFOC 660 vacatures voor 2020, een stijging met 74 vacatures of +11,21% tegenover 2019.

3. Tijdens Corona

In de periode tussen 15 maart en 20 augustus was er t.o.v. 2019 een krimp van 13,37%, beduidend hoger dan de -6%die we gemeten hebben in de periode maart-mei van onze 1ste analyse.

De meest voorkomende vacatures tijdens deze periode: drukker met 97; drukafwerker met 55; administratie met 39; digital print operator met 25.

4. Conclusie

We blijven voorzichtig om conclusies te trekken uit de cijfers en mogelijk zullen de evoluties in het laatste kwartaal een duidelijker beeld geven. Er zijn wel degelijk vacatures, maar er is ook economische werkloosheid, er zijn ontslagen en er er hopelijk een relance na de kalmere vakantieperiode.

Uit het onderzoek dat GRAFOC samen met Febelgra in april heeft uitgevoerd gaf 67% van de bedrijven aan dat er een omzetdaling is van meer dan 50%, met economische werkloosheid voor 60% van de bedrijven.

De meting van de vacatures gebeurt al sinds 2016 op dezelfde manier. De vacatures betreffen printmedia beroepen, los van de pure printmedia bedrijven.

Meer info met grafieken op de website van GRAFOC.

1. Aantal vacatures tot het begin van CoronaStartpunt is het aantal ontvangen vacatures van januari tot 15 maart, het 'officiële' begin van de Corona crisis. Met een stijging van 63% meer vacatures in 2020 t.o.v. vorig jaar kan er uitgegaan worden van een sterke start van 2020.2. Totaal aantal vacatures 2020Van 1 januari tot 20 augustus registreerden we binnen GRAFOC 660 vacatures voor 2020, een stijging met 74 vacatures of +11,21% tegenover 2019.3. Tijdens CoronaIn de periode tussen 15 maart en 20 augustus was er t.o.v. 2019 een krimp van 13,37%, beduidend hoger dan de -6%die we gemeten hebben in de periode maart-mei van onze 1ste analyse.De meest voorkomende vacatures tijdens deze periode: drukker met 97; drukafwerker met 55; administratie met 39; digital print operator met 25.4. ConclusieWe blijven voorzichtig om conclusies te trekken uit de cijfers en mogelijk zullen de evoluties in het laatste kwartaal een duidelijker beeld geven. Er zijn wel degelijk vacatures, maar er is ook economische werkloosheid, er zijn ontslagen en er er hopelijk een relance na de kalmere vakantieperiode.Uit het onderzoek dat GRAFOC samen met Febelgra in april heeft uitgevoerd gaf 67% van de bedrijven aan dat er een omzetdaling is van meer dan 50%, met economische werkloosheid voor 60% van de bedrijven.De meting van de vacatures gebeurt al sinds 2016 op dezelfde manier. De vacatures betreffen printmedia beroepen, los van de pure printmedia bedrijven.Meer info met grafieken op de website van GRAFOC.