De algemene trend bevestigt wat iedereen weet die in de grafische industrie werkt(e), namelijk: daling en nog eens daling. Het aantal bedrijven nam in vergelijking met 2007 af van 4.040 tot 3.320 begin 2015. Ter verduidelijking; van die 4.040 was 44 procent zzp-er (zelfstandigen zonder personeel). En in 2015 was van de 3.320 bedrijven 52 procent zzp-er. Bij het KVGO (de Nederlandse grafische federatie) waren in 2007 2.192 bedrijven lid, begin 2015 waren dat er nog 1.096. Het aantal bij KVGO-leden ingeschreven werkzame personen was in 2007 34.685. Begin 2015 waren dat er nog 15.041.

Het rapport bevat enkele lichtpuntjes. De export en het aantal vacatures nemen toe. Een ander voorzichtig positief cijfer is het aantal faillissementen dat daalt. Bij dat punt hoort wel de aantekening dat de het in 2014 nog wel ging om veel, namelijk 75, bedrijven waar de werkgelegenheid verloren ging. In 2010 waren het er bijna 140.

De omzet is volgens de index de afgelopen jaren constant gedaald. Als opvallende afwijking geeft de index aan dat de exportomzet van 60 naar ruim 110 punten steeg in de periode van 2005 tot 2014. Cijfers in euro's ontbreken.

Uit de grafiek van de omzetontwikkeling in 2014 is af te lezen dat omzet verschuift van kleine naar de 20+ bedrijven. Kleine bedrijven melden een sterke omzetafname en grote bedrijven, met name de 100+, melden een sterke omzettoename. In bedrijfsresultaat is een vergelijkbare ontwikkeling te zien.

Bij hoofdactiviteiten in 2014 blijkt een sterke afname in prepress en afwerking en een toename in kartonnage en zeefdruk. De laatste is opvallend en is mogelijk als groei in sign/grootformaat printen uit te leggen. Ondanks de lichte stijging in het aantal vacatures blijft de trend van vergrijzing doorzetten. Sinds het jaar 2000 is de gemiddelde leeftijd verschoven van 39,2 jaar naar gemiddeld 45,1 in 2015.

bron: Grafimedia in cijfers 2015 en Graficus

De algemene trend bevestigt wat iedereen weet die in de grafische industrie werkt(e), namelijk: daling en nog eens daling. Het aantal bedrijven nam in vergelijking met 2007 af van 4.040 tot 3.320 begin 2015. Ter verduidelijking; van die 4.040 was 44 procent zzp-er (zelfstandigen zonder personeel). En in 2015 was van de 3.320 bedrijven 52 procent zzp-er. Bij het KVGO (de Nederlandse grafische federatie) waren in 2007 2.192 bedrijven lid, begin 2015 waren dat er nog 1.096. Het aantal bij KVGO-leden ingeschreven werkzame personen was in 2007 34.685. Begin 2015 waren dat er nog 15.041.Het rapport bevat enkele lichtpuntjes. De export en het aantal vacatures nemen toe. Een ander voorzichtig positief cijfer is het aantal faillissementen dat daalt. Bij dat punt hoort wel de aantekening dat de het in 2014 nog wel ging om veel, namelijk 75, bedrijven waar de werkgelegenheid verloren ging. In 2010 waren het er bijna 140.De omzet is volgens de index de afgelopen jaren constant gedaald. Als opvallende afwijking geeft de index aan dat de exportomzet van 60 naar ruim 110 punten steeg in de periode van 2005 tot 2014. Cijfers in euro's ontbreken.Uit de grafiek van de omzetontwikkeling in 2014 is af te lezen dat omzet verschuift van kleine naar de 20+ bedrijven. Kleine bedrijven melden een sterke omzetafname en grote bedrijven, met name de 100+, melden een sterke omzettoename. In bedrijfsresultaat is een vergelijkbare ontwikkeling te zien.Bij hoofdactiviteiten in 2014 blijkt een sterke afname in prepress en afwerking en een toename in kartonnage en zeefdruk. De laatste is opvallend en is mogelijk als groei in sign/grootformaat printen uit te leggen. Ondanks de lichte stijging in het aantal vacatures blijft de trend van vergrijzing doorzetten. Sinds het jaar 2000 is de gemiddelde leeftijd verschoven van 39,2 jaar naar gemiddeld 45,1 in 2015.bron: Grafimedia in cijfers 2015 en Graficus