Alles over ISO

Het rapport Grafimedia in cijfers 2015 dat het GOC op 31 augustus uitbracht in opdracht van het A&O Fonds Grafimediabranche bevestigt de algemene neerwaartse trend in de grafische branche en biedt een enkel lichtpuntje. Dat valt op de website van het Nederlandse magazine Graficus te lezen.

Drukkerij Claes-Roels en communicatiebedrijf The Factory Brussels, die in januari hun fusie aankondigden, hebben een nieuwe naam: Daddy Kate. Daddy Kate investeert al meteen voor drie miljoen euro in nieuwe technologie en mensen. Daddy Kate biedt oplossingen aan in vier domeinen: print, graphic design, branding en online.

Het ISO TC130-comité, dat de wereldwijde standaarden voor de grafische industrie zet, heeft versie 3 van X-Rite's Color Exchange Format (CxF3) geadopteerd als standaard voor het uitwisselen en controleren van kleurgegevens.