Alles over ISO

Nederlandse branchecijfers bevestigen neerwaartse trend

Het rapport Grafimedia in cijfers 2015 dat het GOC op 31 augustus uitbracht in opdracht van het A&O Fonds Grafimediabranche bevestigt de algemene neerwaartse trend in de grafische branche en biedt een enkel lichtpuntje. Dat valt op de website van het Nederlandse magazine Graficus te lezen.

The Factory Brussels en Claes-Roels worden samen DADDY KATE

Drukkerij Claes-Roels en communicatiebedrijf The Factory Brussels, die in januari hun fusie aankondigden, hebben een nieuwe naam: Daddy Kate. Daddy Kate investeert al meteen voor drie miljoen euro in nieuwe technologie en mensen. Daddy Kate biedt oplossingen aan in vier domeinen: print, graphic design, branding en online.

CxF is ISO-standaard voor uitwisseling kleurdata

Het ISO TC130-comité, dat de wereldwijde standaarden voor de grafische industrie zet, heeft versie 3 van X-Rite's Color Exchange Format (CxF3) geadopteerd als standaard voor het uitwisselen en controleren van kleurgegevens.