"Al meer dan zes maanden kampt de sector met een ongeziene crisis. In de loop van de zes voorbije maanden zijn de papierprijzen gemiddeld met 45 procent gestegen. De prijs van krantenpapier is zelfs met 80 procent toegenomen", deelde Intergraf vorige week mee. "Die prijsopstoot, die in hoofdzaak aan de stijging van de energiekosten te wijten is, gaat nu gepaard met een ernstig tekort aan papier en karton in heel Europa. Het gebrek aan karton en papier zal binnenkort ernstige gevolgen hebben voor de Europese economie, want levensnoodzakelijke producten zoals voeding, medicijnen, maar ook kranten en schoolboeken krijgen te maken met storingen in de bevoorradingsketen."

Bevoorrading wordt bedreigd

Het is niet de eerste keer dat Intergraf aan de alarmbel trekt. Eind januari wees de Europese federatie er al op dat stakingen bij het Finse UPM het papiertekort alleen maar erger maakten. En nu die staking tot in april kan voortduren, waarschuwt Intergraf: "Zolang de staking niet opgelost wordt, zullen de drukkerijen hun voorraden niet kunnen aanvullen". Daarbij komt ook nog de impact van de huidige oorlog in Oekraïne op de energieprijzen en op de bevoorrading met hout en pulp van de Europese papierproducenten.

Tussen 2016 en 2021 is de Europese productiecapaciteit voor grafisch papier met 25,8 procent gedaald. "De gecombineerde effecten van de capaciteitsvermindering voor grafisch papier in Europa, van de kleinere aanvoer van oud papier en van de toegenomen concurrentie tussen verscheidene andere sectoren zoals de bouw, de textiel of de energie die ook houtvezels verwerken, roepen een grote onzekerheid in het leven over de mogelijkheid om de Europese bedrijfstakken ononderbroken met houtvezels te bevoorraden", voegt Intergraf er nog aan toe.

Oproep tot concrete acties

Intergraf roept de economische spelers en de overheden op om de volgende concrete acties te nemen.

- Een onmiddellijke stop of een significante vermindering van de uitvoer van papierpulp en papier naar derde landen om de autonomie van de Europese grafische sector en uitgeverswereld te vrijwaren.

- Op korte termijn moeten de vakbonden en UPM in Finland een oplossing vinden die de beschikbaarheid van het onontbeerlijke papier en karton op de Europese markt garandeert.

- Op langere termijn moet Europa zelfstandig alle economische sectoren met hout, papierpulp en papier kunnen bevoorraden. Daarvoor moeten een voldoende grote bevoorrading van grondstoffen en een voldoende grote productiecapaciteit in Europa gegarandeerd worden.

"Al meer dan zes maanden kampt de sector met een ongeziene crisis. In de loop van de zes voorbije maanden zijn de papierprijzen gemiddeld met 45 procent gestegen. De prijs van krantenpapier is zelfs met 80 procent toegenomen", deelde Intergraf vorige week mee. "Die prijsopstoot, die in hoofdzaak aan de stijging van de energiekosten te wijten is, gaat nu gepaard met een ernstig tekort aan papier en karton in heel Europa. Het gebrek aan karton en papier zal binnenkort ernstige gevolgen hebben voor de Europese economie, want levensnoodzakelijke producten zoals voeding, medicijnen, maar ook kranten en schoolboeken krijgen te maken met storingen in de bevoorradingsketen."Het is niet de eerste keer dat Intergraf aan de alarmbel trekt. Eind januari wees de Europese federatie er al op dat stakingen bij het Finse UPM het papiertekort alleen maar erger maakten. En nu die staking tot in april kan voortduren, waarschuwt Intergraf: "Zolang de staking niet opgelost wordt, zullen de drukkerijen hun voorraden niet kunnen aanvullen". Daarbij komt ook nog de impact van de huidige oorlog in Oekraïne op de energieprijzen en op de bevoorrading met hout en pulp van de Europese papierproducenten.Tussen 2016 en 2021 is de Europese productiecapaciteit voor grafisch papier met 25,8 procent gedaald. "De gecombineerde effecten van de capaciteitsvermindering voor grafisch papier in Europa, van de kleinere aanvoer van oud papier en van de toegenomen concurrentie tussen verscheidene andere sectoren zoals de bouw, de textiel of de energie die ook houtvezels verwerken, roepen een grote onzekerheid in het leven over de mogelijkheid om de Europese bedrijfstakken ononderbroken met houtvezels te bevoorraden", voegt Intergraf er nog aan toe.Intergraf roept de economische spelers en de overheden op om de volgende concrete acties te nemen.- Een onmiddellijke stop of een significante vermindering van de uitvoer van papierpulp en papier naar derde landen om de autonomie van de Europese grafische sector en uitgeverswereld te vrijwaren.- Op korte termijn moeten de vakbonden en UPM in Finland een oplossing vinden die de beschikbaarheid van het onontbeerlijke papier en karton op de Europese markt garandeert.- Op langere termijn moet Europa zelfstandig alle economische sectoren met hout, papierpulp en papier kunnen bevoorraden. Daarvoor moeten een voldoende grote bevoorrading van grondstoffen en een voldoende grote productiecapaciteit in Europa gegarandeerd worden.