Op 16 maart had de Finse vakbond Paperiliitto bekend gemaakt dat de staking tot 16 april verlengd zou worden. Daarop werden de individuele onderhandelingen onderbroken en werd de officiële verzoeningsmissie hervat, blijkbaar met meer succes. Op 22 maart deelde UPM immers mee dat bemiddelaar Leo Suomaa een ontwerpakkoord voor de Finse fabriek UPM Pulp voorgelegd had. De bemiddelaar heeft de partijen gevraagd om voor 14 april 2022 hun standpunt mee te delen.

Ondertussen zet de bemiddelaar zijn werk met de vakbond en de andere bedrijven van UPM voort. De vakbond Paperiliitto zegt dat hij op zijn beurt de onderhandelingen met de andere bedrijven van UPM onder leiding van een bemiddelaar zal voortzetten.

"Ik ben blij dat de onderhandelingen een punt bereikt hebben waarop de bemiddelaar vastgesteld heeft dat het mogelijk was om een ontwerpakkoord voor te leggen. Ik heb goede hoop dat het akkoord gesloten wordt en dat we de installaties zo snel mogelijk kunnen opstarten", verklaart Juha Kääriäinen, ondervoorzitter, Finland Pulp Operations bij UPM Pulp, en hoofdonderhandelaar voor UPM Pulp.

Op 16 maart had de Finse vakbond Paperiliitto bekend gemaakt dat de staking tot 16 april verlengd zou worden. Daarop werden de individuele onderhandelingen onderbroken en werd de officiële verzoeningsmissie hervat, blijkbaar met meer succes. Op 22 maart deelde UPM immers mee dat bemiddelaar Leo Suomaa een ontwerpakkoord voor de Finse fabriek UPM Pulp voorgelegd had. De bemiddelaar heeft de partijen gevraagd om voor 14 april 2022 hun standpunt mee te delen.Ondertussen zet de bemiddelaar zijn werk met de vakbond en de andere bedrijven van UPM voort. De vakbond Paperiliitto zegt dat hij op zijn beurt de onderhandelingen met de andere bedrijven van UPM onder leiding van een bemiddelaar zal voortzetten."Ik ben blij dat de onderhandelingen een punt bereikt hebben waarop de bemiddelaar vastgesteld heeft dat het mogelijk was om een ontwerpakkoord voor te leggen. Ik heb goede hoop dat het akkoord gesloten wordt en dat we de installaties zo snel mogelijk kunnen opstarten", verklaart Juha Kääriäinen, ondervoorzitter, Finland Pulp Operations bij UPM Pulp, en hoofdonderhandelaar voor UPM Pulp.