De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven heeft een stand van zaken van de sector gemaakt en politieke aanbevelingen opgesteld om de economische ontplooiing van de grafische en uitgeverijsector te bevorderen in een periode van technologische mutaties. Een eerste reeks van politieke aanbevelingen was er al in maart 2017 gekomen.

De sector stelt vast dat het aantal lezers van papieren media vermindert, terwijl er almaar meer mensen digitale media 'lezen' en dat heeft een impact op de economische activiteiten. Tussen het eerste kwartaal van 2013 en het eerste kwartaal van 2017 is het aantal banen in de papier-, grafische en uitgeverijsector met 12% gedaald (van 35.186 werknemers tot 31.061). Het banenverlies was het grootst in de krantendrukkerijen (50%).

Om de daling van het aantal publicaties op papier te compenseren, groeperen de spelers uit de mediawereld zich via fusies en samenwerkingsverbanden. Een van de strategieën die uitgevers toepassen om de economische activiteit van de grafische en uitgeverijsector zolang mogelijk in stand te houden, is gratis of betalende digitale publicaties in hun papieren producten te integreren. Een andere hybride oplossing bestaat erin om op bepaalde dagen een digitale publicatie aan te bieden, en op andere dagen een papieren. De samenwerking met startups en ondernemers, de creatie van gepersonaliseerde digitale/papieren publicaties of nog de ontwikkeling van elektronische koopplatforms voor uitgevers zijn andere pistes die uitgeprobeerd worden. Ondanks die innoverende strategieën vraagt de sector om de obstakels aan te pakken die haar economische leefbaarheid bemoeilijkt.

Met het oog op een 'krachtige, concurrerende en circulaire' grafische- en uitgeverijsector hebben de sociale partners de volgende politieke aanbevelingen aan de gewestelijke, federale en Europese overheden bezorgd:

- Investeren in een doeltreffende, toegankelijke en neutrale ICT-structuur (digitale alfabetisering van de burgers, digitale en interdisciplinaire opleidingen, enz.)

- De btw-tarieven op papieren en digitale dragers in overeenstemming brengen.

- De fiscale lasten voor kleine ondernemingen nog verminderen.

- De innovatie stimuleren door de procedure om innovatiesubsidies aan te vragen, te vereenvoudigen en door het toepassingsgebied van die vorm van ondersteuning uit te breiden.

- De gratis lokale pers en de reclamebladen ondersteunen die bedreigd worden door de opkomst van digitale alternatieven. Zulke "publicaties vormen immers een vruchtbare bodem om het lokale sociale weefsel en het gemeenschapsgevoel van de burgers te ondersteunen". De sociale partners vragen ook een voldoende plaats voor reclame in de publieke ruimte voor de lokale distributeurs van drukwerk.

- Een eerlijk speelterrein creëren tussen de verschillende media. Op nationaal niveau wordt de sector benadeeld door de openbare dotaties die naar de openbare zenders gaan om hun websites te ontwikkelen. Die betekenen echter een concurrentie voor de digitale kranten. Op internationaal niveau vragen de sociale partners van de sector aan de overheden om oog te hebben voor de ongelijke krachtverhoudingen tussen de uitgevers en de krachtige platforms zoals Facebook, Amazon, enz.

- De persvrijheid en de intellectuele eigendom beschermen.

- Redelijke betalingstermijnen garanderen.

Meer informatie over de onderzoeken en adviezen:

Sector van de uitgeverij

Sector van de drukkerij

Krachtlijnen voor een duurzame toekomst voor de uitgeverijensector

Krachtlijnen voor een duurzame toekomst voor de drukkerijensector

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven heeft een stand van zaken van de sector gemaakt en politieke aanbevelingen opgesteld om de economische ontplooiing van de grafische en uitgeverijsector te bevorderen in een periode van technologische mutaties. Een eerste reeks van politieke aanbevelingen was er al in maart 2017 gekomen.De sector stelt vast dat het aantal lezers van papieren media vermindert, terwijl er almaar meer mensen digitale media 'lezen' en dat heeft een impact op de economische activiteiten. Tussen het eerste kwartaal van 2013 en het eerste kwartaal van 2017 is het aantal banen in de papier-, grafische en uitgeverijsector met 12% gedaald (van 35.186 werknemers tot 31.061). Het banenverlies was het grootst in de krantendrukkerijen (50%).Om de daling van het aantal publicaties op papier te compenseren, groeperen de spelers uit de mediawereld zich via fusies en samenwerkingsverbanden. Een van de strategieën die uitgevers toepassen om de economische activiteit van de grafische en uitgeverijsector zolang mogelijk in stand te houden, is gratis of betalende digitale publicaties in hun papieren producten te integreren. Een andere hybride oplossing bestaat erin om op bepaalde dagen een digitale publicatie aan te bieden, en op andere dagen een papieren. De samenwerking met startups en ondernemers, de creatie van gepersonaliseerde digitale/papieren publicaties of nog de ontwikkeling van elektronische koopplatforms voor uitgevers zijn andere pistes die uitgeprobeerd worden. Ondanks die innoverende strategieën vraagt de sector om de obstakels aan te pakken die haar economische leefbaarheid bemoeilijkt.Met het oog op een 'krachtige, concurrerende en circulaire' grafische- en uitgeverijsector hebben de sociale partners de volgende politieke aanbevelingen aan de gewestelijke, federale en Europese overheden bezorgd: - Investeren in een doeltreffende, toegankelijke en neutrale ICT-structuur (digitale alfabetisering van de burgers, digitale en interdisciplinaire opleidingen, enz.)- De btw-tarieven op papieren en digitale dragers in overeenstemming brengen.- De fiscale lasten voor kleine ondernemingen nog verminderen.- De innovatie stimuleren door de procedure om innovatiesubsidies aan te vragen, te vereenvoudigen en door het toepassingsgebied van die vorm van ondersteuning uit te breiden.- De gratis lokale pers en de reclamebladen ondersteunen die bedreigd worden door de opkomst van digitale alternatieven. Zulke "publicaties vormen immers een vruchtbare bodem om het lokale sociale weefsel en het gemeenschapsgevoel van de burgers te ondersteunen". De sociale partners vragen ook een voldoende plaats voor reclame in de publieke ruimte voor de lokale distributeurs van drukwerk. - Een eerlijk speelterrein creëren tussen de verschillende media. Op nationaal niveau wordt de sector benadeeld door de openbare dotaties die naar de openbare zenders gaan om hun websites te ontwikkelen. Die betekenen echter een concurrentie voor de digitale kranten. Op internationaal niveau vragen de sociale partners van de sector aan de overheden om oog te hebben voor de ongelijke krachtverhoudingen tussen de uitgevers en de krachtige platforms zoals Facebook, Amazon, enz.- De persvrijheid en de intellectuele eigendom beschermen.- Redelijke betalingstermijnen garanderen.Meer informatie over de onderzoeken en adviezen:Sector van de uitgeverijSector van de drukkerijKrachtlijnen voor een duurzame toekomst voor de uitgeverijensector Krachtlijnen voor een duurzame toekomst voor de drukkerijensector