Bericht FEBELGRA/GRAFOC:

157 bedrijven gaven gehoor aan de oproep en vulden de enquête in. Gezien deze ondernemingen samen meer dan 4.500 medewerkers vertegenwoordigen, mogen de resultaten beslist als representatief voor de ganse sector worden beschouwd. Daarvan behoren 29 ondernemingen tot de essentiële sector (1489 werknemers), 128 ondernemingen behoren tot de niet-essentiële sector (3035 werknemers).

Globale conclusie

Het is duidelijk dat de #Covid19 crisis ondertussen ingehakt heeft op de sociaal economische situatie van onze samenleving. In vergelijking met de Febelgra bevraging van de sector in maart 2020 zijn alle componenten in meer extreme zin geëvolueerd.

Een minderheid van de ondernemingen die actief zijn als leverancier van de zogenaamde essentiële sectoren houden hun activiteit goed tot zeer goed op peil. Dit ondanks de moeilijke omstandigheden en bepaalde problemen met de toelevering van de grondstoffen.

De meerderheid wordt actueel geconfronteerd met een omvangrijke daling van de orders en ook de prognose voor later dit jaar is eerder alarmerend. Uiteraard heeft deze vaststelling effect op de werkgelegenheid, waar een grote uitdaging ligt voor de regering.

Er werden reeds belangrijke maatregelen genomen door de regering maar ruim 30% van de respondenten ziet bijkomende ingrepen noodzakelijk. Hiermee moet rekening worden gehouden in de voorbereiding van de heropstart van de economie.

Problemen met de toelevering van grondstoffen

31% van de deelnemende bedrijven geeft aan op dit moment problemen met de toelevering van grondstoffen te ondervinden. Bij de Febelgra bevraging in maart was dit nog 17%.

De koplopers hierbij zijn ethanol (alcohol) en diverse papiersoorten en folies. Dit tekort, met ook prijstijgingen tot gevolg, doet zich evenredig voor in de diverse subsectoren maar is vooral een probleem in de grotere ondernemingen.

Orderdaling (effectief en de prognose voor april)

Minder dan 6% van de bedrijven rapporteert geen daling van de orders voor april en verwacht deze ook niet. Dit zijn vooral middelgrote tot grote ondernemingen die quasi uitsluitend actief zijn met drukwerktoepassingen voor wat als "essentiële sector" wordt beschouwd (voeding, agro, farma). Onder hen kent het merendeel zelfs een toename van de orders tussen 10 en 30%.

Alle overige respondenten ervaren voor de maand april gevoelige orderdalingen. Maar liefst 106 van de 157 ondervraagde bedrijven geeft een daling van meer dan 50% van de orders aan.

Aanvragen voor offertes najaar 2020

Wij vonden het interessant om ook te peilen naar de outlook voor het najaar 2020 of meer concreet de periode vanaf 01 september.

129 bedrijven verwachten een daling van de offerteaanvragen. 24 bedrijven (16%) zien toch stabiliteit als tendens, maar slechts 4 (2,55%) zijn hoopvol voor een stijging.

Positief is dat deze twee laatste categorieën samen wel 33% van de tewerkstelling vertegenwoordigen. Zij zijn evenredig actief in zowel de "essentiële" als "niet-essentiële" sectoren.

Tijdelijke werkloosheid

In maart lieten 74% van de bedrijven ons weten dat zij productiestilstanden verwachtten ten gevolge van de gezondheidscrisis. Inmiddels is dit percentage opgelopen tot ruim 94%.

Gezien de omvang van het aantal orderdalingen, is dit effect op de tewerkstelling dan ook logisch te noemen.

Bijna 60% van de bedrijven verwacht voor de maand april van 50 tot méér dan 80% dagen tijdelijke werkloosheid t.o.v. het normaal aantal productiedagen.

Deze cijfers mogen niet verward worden met de 51,3% waarvan Febelgra in een recent nieuwsbericht over de impact van de #Covid19 crisis op de werkgelegenheid melding maakte. Dit percentage betrof immers het aantal werknemers dat één of meerdere dagen op tijdelijke werkloosheid werd geplaatst. De cijfers van de huidige enquëte betreffen het volume arbeidsdagen.

Zijn de bestaande overheidsmaatregelen voldoende om deze #Covid19 crisis te overbruggen ?

Deze vraag werd door 69% van de ondernemingen positief beantwoord.

Evenwel is 31% van mening dat bijkomende maatregelen zullen nodig zijn. Deze bedrijven behoren hoofdzakelijk tot de zogenaamde niet-essentiële sectoren en vertegenwoordigen ongeveer 30% van de tewerkstelling in de sector.

Vooral kleinere KMO's hebben nood aan bijkomende maatregelen.

Betalingsgedrag klanten

Febelgra ondersteunde reeds vorige week een oproep van het VBO om facturen tijdig te betalen. Onze enquête geeft een duidelijk beeld van de actuele situatie.

Enigszins positief is dat 38 % van de bedrijven aangeven geen noemenswaardige problemen te ondervinden op dit vlak. Het betalingsgedrag van hun klanten blijft grosso modo gelijk.

Het feit dat dit onderwerp belangrijk is, wordt echter aangegeven door dat 54% van de bedrijven wordt geconfronteerd met grote betalingsachterstand van klanten, en dat de overige 8% de niet betaling van facturen aanduidt als directe oorzaak van liquiditeitsproblemen.

#SamenSterk voor een stevige exitstrategie

Het is duidelijk dat dit voor iedereen een moeilijk verhaal wordt. Daarom is het meer dan ooit nodig dat de krachten in de sector worden gebundeld om deze crisis door te komen en te overwinnen.

Als beroepsfederatie neemt Febelgra deze resultaten dan ook mee in de voorstellen die worden gevraagd voor ondersteuning van de heropstart van de economie. Verder wordt momenteel in opdracht van de GEES (Groep van Experts belast met de Exit-Strategie) een toolbox voorbereid, die zal dienen als basis voor het implementeren van een geheel aan maatregelen op de werkplek. Deze maatregelen zullen tenslotte per sector worden vastgelegd in een protocol.

19 april 2020

Marc Vandenbroucke, algemeen directeur Febelgra

Nvdr: dit bericht met extra bijhorende grafieken kan u eveneens terugvinden op de website van Febelgra.

Bericht FEBELGRA/GRAFOC:157 bedrijven gaven gehoor aan de oproep en vulden de enquête in. Gezien deze ondernemingen samen meer dan 4.500 medewerkers vertegenwoordigen, mogen de resultaten beslist als representatief voor de ganse sector worden beschouwd. Daarvan behoren 29 ondernemingen tot de essentiële sector (1489 werknemers), 128 ondernemingen behoren tot de niet-essentiële sector (3035 werknemers).Globale conclusieHet is duidelijk dat de #Covid19 crisis ondertussen ingehakt heeft op de sociaal economische situatie van onze samenleving. In vergelijking met de Febelgra bevraging van de sector in maart 2020 zijn alle componenten in meer extreme zin geëvolueerd. Een minderheid van de ondernemingen die actief zijn als leverancier van de zogenaamde essentiële sectoren houden hun activiteit goed tot zeer goed op peil. Dit ondanks de moeilijke omstandigheden en bepaalde problemen met de toelevering van de grondstoffen.De meerderheid wordt actueel geconfronteerd met een omvangrijke daling van de orders en ook de prognose voor later dit jaar is eerder alarmerend. Uiteraard heeft deze vaststelling effect op de werkgelegenheid, waar een grote uitdaging ligt voor de regering.Er werden reeds belangrijke maatregelen genomen door de regering maar ruim 30% van de respondenten ziet bijkomende ingrepen noodzakelijk. Hiermee moet rekening worden gehouden in de voorbereiding van de heropstart van de economie.Problemen met de toelevering van grondstoffen31% van de deelnemende bedrijven geeft aan op dit moment problemen met de toelevering van grondstoffen te ondervinden. Bij de Febelgra bevraging in maart was dit nog 17%.De koplopers hierbij zijn ethanol (alcohol) en diverse papiersoorten en folies. Dit tekort, met ook prijstijgingen tot gevolg, doet zich evenredig voor in de diverse subsectoren maar is vooral een probleem in de grotere ondernemingen.Orderdaling (effectief en de prognose voor april)Minder dan 6% van de bedrijven rapporteert geen daling van de orders voor april en verwacht deze ook niet. Dit zijn vooral middelgrote tot grote ondernemingen die quasi uitsluitend actief zijn met drukwerktoepassingen voor wat als "essentiële sector" wordt beschouwd (voeding, agro, farma). Onder hen kent het merendeel zelfs een toename van de orders tussen 10 en 30%.Alle overige respondenten ervaren voor de maand april gevoelige orderdalingen. Maar liefst 106 van de 157 ondervraagde bedrijven geeft een daling van meer dan 50% van de orders aan.Aanvragen voor offertes najaar 2020Wij vonden het interessant om ook te peilen naar de outlook voor het najaar 2020 of meer concreet de periode vanaf 01 september.129 bedrijven verwachten een daling van de offerteaanvragen. 24 bedrijven (16%) zien toch stabiliteit als tendens, maar slechts 4 (2,55%) zijn hoopvol voor een stijging.Positief is dat deze twee laatste categorieën samen wel 33% van de tewerkstelling vertegenwoordigen. Zij zijn evenredig actief in zowel de "essentiële" als "niet-essentiële" sectoren.Tijdelijke werkloosheidIn maart lieten 74% van de bedrijven ons weten dat zij productiestilstanden verwachtten ten gevolge van de gezondheidscrisis. Inmiddels is dit percentage opgelopen tot ruim 94%.Gezien de omvang van het aantal orderdalingen, is dit effect op de tewerkstelling dan ook logisch te noemen.Bijna 60% van de bedrijven verwacht voor de maand april van 50 tot méér dan 80% dagen tijdelijke werkloosheid t.o.v. het normaal aantal productiedagen.Deze cijfers mogen niet verward worden met de 51,3% waarvan Febelgra in een recent nieuwsbericht over de impact van de #Covid19 crisis op de werkgelegenheid melding maakte. Dit percentage betrof immers het aantal werknemers dat één of meerdere dagen op tijdelijke werkloosheid werd geplaatst. De cijfers van de huidige enquëte betreffen het volume arbeidsdagen.Zijn de bestaande overheidsmaatregelen voldoende om deze #Covid19 crisis te overbruggen ?Deze vraag werd door 69% van de ondernemingen positief beantwoord.Evenwel is 31% van mening dat bijkomende maatregelen zullen nodig zijn. Deze bedrijven behoren hoofdzakelijk tot de zogenaamde niet-essentiële sectoren en vertegenwoordigen ongeveer 30% van de tewerkstelling in de sector.Vooral kleinere KMO's hebben nood aan bijkomende maatregelen.Betalingsgedrag klantenFebelgra ondersteunde reeds vorige week een oproep van het VBO om facturen tijdig te betalen. Onze enquête geeft een duidelijk beeld van de actuele situatie.Enigszins positief is dat 38 % van de bedrijven aangeven geen noemenswaardige problemen te ondervinden op dit vlak. Het betalingsgedrag van hun klanten blijft grosso modo gelijk.Het feit dat dit onderwerp belangrijk is, wordt echter aangegeven door dat 54% van de bedrijven wordt geconfronteerd met grote betalingsachterstand van klanten, en dat de overige 8% de niet betaling van facturen aanduidt als directe oorzaak van liquiditeitsproblemen.#SamenSterk voor een stevige exitstrategieHet is duidelijk dat dit voor iedereen een moeilijk verhaal wordt. Daarom is het meer dan ooit nodig dat de krachten in de sector worden gebundeld om deze crisis door te komen en te overwinnen.Als beroepsfederatie neemt Febelgra deze resultaten dan ook mee in de voorstellen die worden gevraagd voor ondersteuning van de heropstart van de economie. Verder wordt momenteel in opdracht van de GEES (Groep van Experts belast met de Exit-Strategie) een toolbox voorbereid, die zal dienen als basis voor het implementeren van een geheel aan maatregelen op de werkplek. Deze maatregelen zullen tenslotte per sector worden vastgelegd in een protocol.19 april 2020Marc Vandenbroucke, algemeen directeur FebelgraNvdr: dit bericht met extra bijhorende grafieken kan u eveneens terugvinden op de website van Febelgra.