De bemiddelaar had op donderdag 21 april voor de tweede keer een voorstel van CAO - voor elk bedrijf van UPM een specifiek voorstel - voorgelegd. Die voorstellen sloegen op de vijf Finse fabrieken UPM Pulp, UPM Communication Papers, UPM Specialty Papers, UPM Raflatac en UPM Biofuels. Op vrijdag 22 april gingen UPM en de vakbond Paperiliitto finaal akkoord over de voorstellen. De 2100 vakbondsleden die in staking waren, zijn sindsdien weer aan het werk gegaan.

Werk van lange adem

"UPM en de vakbond hebben samen geschiedenis geschreven door akkoord te gaan over vijf bedrijfsspecifieke CAO's die het oude akkoord voor de papierindustrie dat uit de jaren 1940 dateerde, vervangen. De bedoeling van UPM is altijd geweest om de onderhandelingen te voeren op een niveau dat het best vertrouwd was met de arbeidsomstandigheden, namelijk de individuele bedrijven. De onderhandelingen zijn uitgemond in akkoorden die zowel de bedrijven als de werknemers ten goede komen en die de uitgangsposities om in de toekomst succes te boeken, versterken", verklaarde Riitta Savonlahti, de vice president bevoegd voor personeelsbeleid bij UPM.

"Het is een werk van lange adem geweest, maar uiteindelijk zijn we akkoord geraakt over arbeidsvoorwaarden die rekening houden met de behoeften en het specifieke karakter van onze activiteiten. De nieuwe afspraken verbeteren de productiviteit en de concurrentiekracht van de bedrijven en fabrieken en garanderen de medewerkers daarnaast goede voorwaarden", aldus Jyrki Hollmén, ondervoorzitter arbeidsmarkten bij UPM.

De nieuwe akkoorden gelden voor vier jaar. Volgens UPM zijn ze minder ingewikkeld dan de vorige - dat blijkt uit het feit dat ze maar half zo dik zijn. De loonsverhogingen zijn in overeenstemming met de bestaande barema's en na de twee eerste jaren worden de lonen opnieuw bekeken. UPM zal zo snel mogelijk de leveringen aan zijn klanten hervatten.

De bemiddelaar had op donderdag 21 april voor de tweede keer een voorstel van CAO - voor elk bedrijf van UPM een specifiek voorstel - voorgelegd. Die voorstellen sloegen op de vijf Finse fabrieken UPM Pulp, UPM Communication Papers, UPM Specialty Papers, UPM Raflatac en UPM Biofuels. Op vrijdag 22 april gingen UPM en de vakbond Paperiliitto finaal akkoord over de voorstellen. De 2100 vakbondsleden die in staking waren, zijn sindsdien weer aan het werk gegaan."UPM en de vakbond hebben samen geschiedenis geschreven door akkoord te gaan over vijf bedrijfsspecifieke CAO's die het oude akkoord voor de papierindustrie dat uit de jaren 1940 dateerde, vervangen. De bedoeling van UPM is altijd geweest om de onderhandelingen te voeren op een niveau dat het best vertrouwd was met de arbeidsomstandigheden, namelijk de individuele bedrijven. De onderhandelingen zijn uitgemond in akkoorden die zowel de bedrijven als de werknemers ten goede komen en die de uitgangsposities om in de toekomst succes te boeken, versterken", verklaarde Riitta Savonlahti, de vice president bevoegd voor personeelsbeleid bij UPM. "Het is een werk van lange adem geweest, maar uiteindelijk zijn we akkoord geraakt over arbeidsvoorwaarden die rekening houden met de behoeften en het specifieke karakter van onze activiteiten. De nieuwe afspraken verbeteren de productiviteit en de concurrentiekracht van de bedrijven en fabrieken en garanderen de medewerkers daarnaast goede voorwaarden", aldus Jyrki Hollmén, ondervoorzitter arbeidsmarkten bij UPM.De nieuwe akkoorden gelden voor vier jaar. Volgens UPM zijn ze minder ingewikkeld dan de vorige - dat blijkt uit het feit dat ze maar half zo dik zijn. De loonsverhogingen zijn in overeenstemming met de bestaande barema's en na de twee eerste jaren worden de lonen opnieuw bekeken. UPM zal zo snel mogelijk de leveringen aan zijn klanten hervatten.