De vakbonden die de Finse fabrieken van de papiermaker UPM lam leggen, hebben de staking die op 1 januari 2022 ingegaan is, voor een derde keer verlengd. Als er geen nieuw akkoord afgesloten wordt, duurt de staking tot 12 maart 2022. De getroffen fabrieken produceren grafisch en speciaal papier, papierpulp en verpakkingsproducten. Ook de bioraffinaderij ligt stil. "Op het ogenblik nemen ongeveer 200 vakbondsleden de essentiële taken in het bedrijf waar, zoals het onderhoud van de elektrische centrales en van de waterzuiveringsstations," laat UPM weten.

Vakbonden winnen tijd

De vakbond heeft alleen UPM Pulp, de pulpfabriek, uitgenodigd om op 7 februari onderhandelingen te beginnen met de adviesraad voor cao's, waarin leden van de raad van bestuur van concurrenten van UPM zetelen. "Dat betekent dat de gesprekken alleen op een heel algemeen niveau gevoerd kunnen worden. Wegens de antitrustwet zijn er geen echte onderhandelingen over specifieke kwesties die met de activiteiten van UPM samenhangen, mogelijk", verklaart UPM.

De Finse papierproducent blijft op zijn standpunt om een specifieke cao voor elk van de vijf bedrijven uit te werken, terwijl de vakbonden één enkele overeenkomst wensen. "Voor ons kan het niet dat vertegenwoordigers van onze concurrenten tijdens de onderhandelingen aanwezig zijn. Jammer genoeg lijkt de vakbond week na week tijd te winnen, dit ten koste van haar leden en van de bedrijven van UPM. Het is duidelijk dat de vakbond niet klaar is om specifieke onderhandelingen te voeren. Dat blijkt ook uit het feit dat de uitnodiging naar slechts één van onze bedrijven gestuurd is, de pulpfabriek. Om de grote schade die de staking veroorzaakt, te beperken, moeten de vijf onderhandelingstafels open zijn", verklaarde Jyrki Hollmén, ondervoorzitter van UPM en bevoegd voor de arbeidsmarkt.

Bevoorrading onder druk

Andere vakbonden scharen zich achter de stakingen die bij UPM aan de gang zijn, zo hanteert de vakbond van transportarbeiders AKT het wapen van de blokkades. De voorbije week deelde een andere vakbond, Paperiliitto, mee dat met de steun van de Confederatie van de Finse Industrie de onderhoudswerken in de stakende fabrieken stilgelegd waren.

De druk die op UPM uitgeoefend wordt, heeft ook een negatieve impact op de keten van de papierbevoorrading die al in moeilijke papieren zit. De Europese drukkersfederatie Intergraf heeft al gewezen op de ernstige problemen door de prijsstijgingen voor papier en door de veel langere levertermijnen. Volgens Intergraf "maakt de staking in bepaalde Scandinavische papierfabrieken de situatie alleen maar erger, vooral bij papierkwaliteiten zoals LWC (lichtgewicht gestreken) en MWC (medium gewicht gestreken)."

De vakbonden die de Finse fabrieken van de papiermaker UPM lam leggen, hebben de staking die op 1 januari 2022 ingegaan is, voor een derde keer verlengd. Als er geen nieuw akkoord afgesloten wordt, duurt de staking tot 12 maart 2022. De getroffen fabrieken produceren grafisch en speciaal papier, papierpulp en verpakkingsproducten. Ook de bioraffinaderij ligt stil. "Op het ogenblik nemen ongeveer 200 vakbondsleden de essentiële taken in het bedrijf waar, zoals het onderhoud van de elektrische centrales en van de waterzuiveringsstations," laat UPM weten.De vakbond heeft alleen UPM Pulp, de pulpfabriek, uitgenodigd om op 7 februari onderhandelingen te beginnen met de adviesraad voor cao's, waarin leden van de raad van bestuur van concurrenten van UPM zetelen. "Dat betekent dat de gesprekken alleen op een heel algemeen niveau gevoerd kunnen worden. Wegens de antitrustwet zijn er geen echte onderhandelingen over specifieke kwesties die met de activiteiten van UPM samenhangen, mogelijk", verklaart UPM.De Finse papierproducent blijft op zijn standpunt om een specifieke cao voor elk van de vijf bedrijven uit te werken, terwijl de vakbonden één enkele overeenkomst wensen. "Voor ons kan het niet dat vertegenwoordigers van onze concurrenten tijdens de onderhandelingen aanwezig zijn. Jammer genoeg lijkt de vakbond week na week tijd te winnen, dit ten koste van haar leden en van de bedrijven van UPM. Het is duidelijk dat de vakbond niet klaar is om specifieke onderhandelingen te voeren. Dat blijkt ook uit het feit dat de uitnodiging naar slechts één van onze bedrijven gestuurd is, de pulpfabriek. Om de grote schade die de staking veroorzaakt, te beperken, moeten de vijf onderhandelingstafels open zijn", verklaarde Jyrki Hollmén, ondervoorzitter van UPM en bevoegd voor de arbeidsmarkt.Andere vakbonden scharen zich achter de stakingen die bij UPM aan de gang zijn, zo hanteert de vakbond van transportarbeiders AKT het wapen van de blokkades. De voorbije week deelde een andere vakbond, Paperiliitto, mee dat met de steun van de Confederatie van de Finse Industrie de onderhoudswerken in de stakende fabrieken stilgelegd waren.De druk die op UPM uitgeoefend wordt, heeft ook een negatieve impact op de keten van de papierbevoorrading die al in moeilijke papieren zit. De Europese drukkersfederatie Intergraf heeft al gewezen op de ernstige problemen door de prijsstijgingen voor papier en door de veel langere levertermijnen. Volgens Intergraf "maakt de staking in bepaalde Scandinavische papierfabrieken de situatie alleen maar erger, vooral bij papierkwaliteiten zoals LWC (lichtgewicht gestreken) en MWC (medium gewicht gestreken)."