1. De impact van het bedrijf op het milieu meten
...

1. De impact van het bedrijf op het milieu metenEnergie, grondstoffen, afvalbeheer, mobiliteit van het personeel, ... Wat kunt u in uw bedrijf doen om de ecologische voetafdruk ervan te verminderen en om minder te verspillen? De eerste stap bestaat erin om de hele impact op het milieu te meten opdat u zou kunnen beslissen waar u moet ingrijpen. 2. Invloed uitoefenen op de belanghebbendenZodra u uw impact onder controle hebt, identificeert u uw belanghebbenden. Wanneer u als voorbeeld fungeert en uw belanghebbenden beïnvloedt, kunt u met uw aanpak een heel eind verder gaan. Om de impact maximaal te beperken, moet de volledige levenscyclus van het product geanalyseerd worden. Bijvoorbeeld hoe wordt het papier geleverd? Werk bij voorkeur samen met leveranciers die ook oog voor het milieu hebben. Klanten en leveranciers beïnvloeden is moeilijker dan de eigen werkwijze aanpakken, maar levert wel een echte toegevoegde waarde op. De belanghebbenden ertoe brengen om zich in vraag te stellen en om dezelfde dynamiek te volgen, zorgt voor een sneeuwbal- effect. 3. Betrek het personeelOpdat de milieustrategie van een bedrijf zou lukken, moet het personeel erbij betrokken worden. Door ideeën uit te wisselen, is het gemakkelijker om oplossingen te vinden. Het is bijvoorbeeld veel gemakkelijker om op het vlak van sorteren en energieverbruik positieve resultaten te boeken als alle personeelsleden erbij betrokken zijn. De collectieve bewustwording is beslissend - in het bedrijf moet een echte milieucultuur ingevoerd worden. 4. Een alomvattende kijk ontwikkelenWanneer we het over de ' Factory of the Future' hebben, is het milieu een pijler die verband houdt met een hele reeks van andere aspecten van het bedrijf in transformatie. Men moet rekening houden met de milieu-impact van die andere aspecten, de digitale transitie bijvoorbeeld die ook tot CO2-emissies leidt. Er is een alomvattende kijk nodig die verder gaat dan alleen maar het afvalprobleem en het energieverbruik. 5. Aandachtig blijvenZelfs wanneer alles gemeten en onder controle is, moet men zijn inspanningen voortzetten. Het is bijvoorbeeld niet omdat een bedrijf groene stroom produceert, dat het verbruik niet meer in het oog gehouden moet worden. Er is altijd een milieu-impact, ook al gaat het om groene energie. En sommige bedrijven trappen al in die val. Wat ook het type van energie is dat u gebruikt, u moet aandachtig blijven en zo weinig mogelijk verbruiken. Groen of niet - verspilling is verspilling. Hoe compenseer je wat je niet kunt verminderen?ISABEL ZAGHET: Wanneer een bedrijf een bepaalde impact niet voor 100% kan verminderen, moet het andere manieren zoeken om te compenseren wat niet verminderd kan worden. Het bedrijf kan zich bijvoorbeeld engageren voor een project met een positieve impact op de samenleving en het milieu. Op het gebied van de duurzame ontwikkeling dienen zich verscheidene mogelijkheden aan. Men kan werk maken van de tewerkstelling, het uitroeien van de honger, of het beschermen van de biodiversiteit. Bedrijven kunnen daarvoor op zoek gaan naar projecten die met hun eigen waarden overeenstemmen. De maatschappelijke verantwoordelijkheid van het bedrijf loopt parallel met de duurzame ontwikkeling. Het summum zijn bedrijven die investeren in onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Dat is uiteraard niet voor alle bedrijven weggelegd. Maar het is echt wel een pluspunt wanneer een bedrijf zelf een innovatieve oplossing vindt om de restimpact maximaal te beperken. Welke directe voordelen ondervindt een bedrijf door milieubewust te handelen?ISABEL ZAGHET: Over het algemeen is de impact vaak economisch en dan wint iedereen. Wanneer goede milieupraktijken een centrale plaats in het bedrijf krijgen, is er vaak ook een financiële return. Een goede samenwerking met de andere belanghebbenden maakt dan weer gemeenschappelijke oplossingen mogelijk waaraan men eerst niet gedacht had. Waarom moet een bedrijf zich nu aan de milieu-uitdagingen aanpassen?ISABEL ZAGHET: Het antwoord is eenvoudig: elk bedrijf dat morgen nog wil bestaan, moet zich aanpassen. De bedrijven die deze stap niet zetten, zijn jammer genoeg gedoemd om te verdwijnen. De milieuwetten zullen almaar meer inspanningen vergen en voor bedrijven die niet geleidelijk investeren, wordt de kloof te groot zodat ze niet meer kunnen volgen. Bedrijven met een milieuverantwoorde aanpak zullen meer samenwerken met andere bedrijven die hetzelfde engagement hebben. En ze zullen bedrijven die zich helemaal niet voor een duurzame ontwikkeling engageren, links laten liggen.