Wat/Wie is BSO?
...

Wat/Wie is BSO?De BSO is de enige professionele vakorganisatie van signmakers die erkend is door de overheid in België. Ze werd opgericht in 1966. Begin 2017 werden de fabrikanten uit de bredere wereld van de Visuele Communicatie verwelkomd. De voornaamste productgroepen die verdeeld worden door onze BSO leden zijn: lichtreclames in het algemeen, totems, digitale LED-borden, banieren, digitale prints, individuele gevelletters, signalisatie, neon en lichtkasten. Onze leden staan eveneens in voor uw belettering en car-wrapping. Ze kunnen ook uw gevelbekleding verzorgen. De leden van de BSO zijn tevens lid van de overkoepelende organisatie Techlink: Techlink met haar meer dan 3000 leden, is op haar beurt de eerste beroepsfederatie die alle technieken en installatiebedrijven verbindt en vertegenwoordigt. De werking berust op een sterke nationale structuur, Sectorraden, Sectorcomités en een geïntegreerde samenwerking met de koepelorganisatie Confederatie Bouw. Door services en belangenbehartiging op economisch, sociaal, maatschappelijk en juridisch gebied, cao-onderhandelingen en lobbying, is Techlink de vertegenwoordiger van de Belgische installatiemarkt. De BSO leden zijn tevens lid van de Confederatie Bouw. Doelstellingen van de BSO? Waarom BSO?· De belangen verdedigen van de Visual Communication spelers in België. · Als erkende Nationale Beroepsfederatie, de leden te vertegenwoordigen bij de officiële instanties. · Architecten en designers van de Visual Communication te informeren over de technische aspecten van SIGNS. · Te bemiddelen bij officiële instanties i.v.m. het algemeen vergunningsbeleid. · Actief deelnemen bij het opstellen van Nationale en Europese normen. · Een uitwisseling mogelijk maken van vaardigheden tussen professionals. · Opleiding geven waar nodig. · Technische informatie geven bij veelgebruikte producten voor signs, al dan niet in samenwerking met onze leden-leveranciers of onderaannemers. · Ter beschikking stellen van deskundigen in geval van conflicten. · Via Techlink ondersteuning bieden op technisch, fiscaal en juridisch gebied. Profiel van de leden van BSO?Fabrikanten en installateurs van signs in de breedste zin van het woord, die zeer variërend gaan van éénmanszaken tot vennootschappen met talrijke medewerkers. Welke specifieke kennis deelt BSO met zijn leden?De technieken die door signfabrikanten worden gebruikt zijn legio. Zo verwerken ze kunststoffen, fabriceren ze metaalconstructies en plaatsen ze elektrische installaties en verlichting inclusief de productie van publicitaire en artisanale neonbuizen. Sommigen zijn tevens gespecialiseerd in printtechnieken en belettering op groot formaat. Wat is de definitie van een lichtreclamebedrijf anno 2021?Een signbedrijf kan zichzelf definiëren als een fabrikant-installateur van individuele en unieke signs op een "Point of Sales" of als een serie-producent van signs. Sommige bedrijven definiëren zich in de markt als producent van beide. Een signbedrijf bezorgt zijn cliënteel de best mogelijke kwalitatieve zichtbaarheid. Een sign is het instrument dat de aandacht van de consument trekt. Anno 2021 moeten wij ons nog meer profileren als een "Total Solution Solver". Wat is het verschil tussen een signmaker en een lichtreclamebedrijf of groeien beiden naar elkaar toe?De definities van sign-, lichtreclamebedrijven zijn in de loop der jaren naar elkaar toegegroeid. Meer en meer komen daar ook de fabrikant-installateurs van LED-schermen bij. Ze vormen veelal een geheel en maken vaak een onderdeel uit van elkaar. Op uitzondering van enkele zeer gespecialiseerde bedrijven beheersen ze (de ene beter dan de andere) de technieken die nodig zijn om alle soorten signs te produceren en te plaatsen. Sommige bedrijven zijn ook onderaannemer geworden van andere concullega's. Het is daarom ook dat de BSO - die eerder alleen fabrikant-installateurs van lichtreclames als leden hadden - in 2017 de leden uit de wereld van de Visuele Communicatie hebben verwelkomd. Elke installatie is echter anders, afhankelijk van de plaats en de problemen bij de installatie. Ook de opleiding van het personeel is vaak verschillend en niet te onderschatten. Dit zet zich bedrijfsmatig verder door in een goede communicatie en aanpak. En ... men mag niet vergeten: onze diverse activiteiten zijn onderworpen aan diverse reglementeringen en normen. Er zijn bovendien zoveel bouwmogelijkheden dat het advies van een vakman steeds van het grootste belang blijft. Hoe doen lichtreclamebedrijven het tijdens de coronapandemie?De echo's die we horen van onze leden zijn extreem verschillend. Ze gaan van zeer goed naar slecht en heel slecht. Waarschijnlijk is dit afhankelijk van het genre cliënteel waarin men zich profileert. Het is hoe dan ook een getroffen sector omdat communicatiebudgetten door bedrijven veelal naar beneden worden bijgesteld. Wat zijn de verwachtingen van de lichtreclamebedrijven eenmaal de economie weer op gang komt?Uiteraard zal dit sterk afhankelijk zijn van de (her)investeringen van de markt. We hopen op een snel herstel. Een hervatting van de projecten en de totale heropening van de winkels zal voor meer vraag zorgen. Er is steeds meer import van afgewerkte producten, van doosletters tot complete lichtkasten, uit landen als Litouwen, Turkije en Duitsland. Hoe komt dat?Dit is puur afhankelijk van het gevraagde volume en sterk prijsmatig gebonden door vooral de enorme verschillen in de loonlast. De basismaterialen zijn bovendien ook nog netto lager geprijsd, wat in de totaliteit tot een groot prijsverschil kan leiden. Is dat een bedreiging of een opportuniteit? Het is zowel een bedreiging als een opportuniteit. Het is een marktgegeven, je moet je kunnen aanpassen om er een opportuniteit van te maken. Gelukkig voor ons blijft bij de invoer de kwaliteit soms achter. De waarden die wij hier stellen liggen op vele vlakken nog hoger. Daar is gelukkig een lange weg voor nodig om dat op te bouwen tot eenzelfde niveau. Waar ligt dan nog de toegevoegde waarde van het lichtreclamebedrijf?Wat is de sterkte van het Belgische lichtreclamebedrijf?De behaalde kwaliteitsnormen, de gegeven service ter plaatse en vooral het ontwerp dat het signbedrijf voorlegt zijn onze toegevoegde waarden. De jongste jaren komt naast het aspect design ook de inbreng van de afdeling "Onderzoek en Ontwikkeling" waarin het signbedrijf heeft geïnvesteerd, als een belangrijk punt naar voor. Ook hebben de bedrijven die rekening houden met de omgeving, ecologie, elektrisch verbruik en mogelijke recyclage een groot voordeel. De verhoogde zichtbaarheid, de esthetische presentatie en een aantrekkelijke en verantwoorde verlichting zijn eveneens belangrijke elementen. Een gans ander voordeel van onze plaatselijke fabrikant-installateurs is de snelheid en de meertaligheid. Belangrijk is ook de kennis van de plaatselijke cultuur en dus van de vraag van de klant en de kennis van de regelgeving. Daarentegen is de druk van de 'Groenen' - ondanks onze belangrijke inspanningen - een negatief punt in ons land en is er de desinteresse van de reclamebureaus voor wie bepaalde signs éénmalig zijn dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld reclame op TV of in tijdschriften. Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de Belgische lichtreclamebedrijven?· Zich voortdurend aanpassen (zoals veel "bouw"-ambachten). · Voorstellen van nieuwe producten en verhoging van de kwaliteit. · Investeren in "Onderzoek & Ontwikkeling". Wat voor technologische evoluties zie je in de nabije toekomst?Zijn er disruptieve toepassingen/technologieën waarmee lichtreclamebedrijven in de toekomst rekening zullen moeten houden?De integratie van zeer milieuvriendelijke onderdelen in het eindproduct. Verfijning van de sign en de lichtkwaliteit (homogeniteit van het licht). Invoeren van bepaalde normeringen die de kwaliteit en de veiligheid van signs garanderen. Het reduceren van het elektrische verbruik.Verder ontwikkeling van digitale signs. Nieuwe materialen, nieuwsoortige verlichting?Het LED-blok wordt meer en meer ingezet en krijgt nu ook zijn toepassing in de signindustrie. Het is echter duidelijk dat niet wij eventuele nieuwe verlichtingsproducten zullen ontwikkelen of bepalen. Het zal echter aan ons zijn om mogelijke nieuwe soorten technologieën te integreren in onze producten en service. Over welke competities zullen lichtreclamebedrijven in de toekomst moeten beschikken?Competenties zullen sterk gericht moeten zijn op materialen en technieken. Het introduceren van een verantwoordelijke of zelfs van een afdeling Onderzoek & Ontwikkeling wordt geraadzaam, teneinde ook onze producten te kunnen aanpassen aan milieunormen, recyclage, verminderd elektrisch verbruik en verbeterde constructiemogelijkheden. Open discussies op onze ledenvergaderingen kunnen daarbij helpen. Hoe zit het met IT/ICT binnen lichtreclametoepassingen? Zal IT een belangrijkere rol toebedeeld krijgen? Op welk vlak?Deze toepassingen kunnen en zullen een belangrijke rol spelen bij het aansturen van signs. De ontwikkeling hiervan zal echter gebeuren door sectoren die hierin meer competent zijn. Het is onze taak om er over te waken dat onze geproduceerde producten compatibel zijn met deze IT /ICT toestellen. Er zijn instrumenten beschikbaar om lichtvervuiling aan te pakken. Borden kunnen zo worden geprogrammeerd dat ze 's nachts worden uitgeschakeld als er geen verlichting nodig is of die kunnen oplichten met een gereduceerde of gedimde lichtsterkte. Dit zal zeker ook het geval zijn bij LED-borden die in bepaalde omstandigheden een teveel aan licht produceren. Welke interessante diversificaties zijn er voor lichtreclamebedrijven? Stapt men ook in die diversificaties in?Totaalpakketten aanbieden aan onze klanten, die mee worden geïntegreerd in de publicitaire opdracht. Het is opvallend dat meer en meer signbedrijven zich gaan specialiseren in wel overwogen en aangepaste gevelbekledingen. Er wordt meer aandacht besteed aan de integratie van de sign in de gevel en architectuur. Diversiteit in het aanbod, met zeer fijne en zeer kleine tot zeer grote formaten, om aan alle eisen van de klant op het gebied van signs te kunnen voldoen. Dekt de naam 'lichtreclamebedrijf' nog steeds de lading of wens je een andere omschrijving?Zie de antwoorden hierboven bij de definitie van "lichtreclames, signs, belettering, printing, LED-borden, enz....". Hierbij vergeten we dan nog de bewegwijzering of binnenhuisinrichting en de signmaker met als specialiteit publicitair constructiewerk. Heb je nog een boodschap voor de branche in het algemeen?De branche moet op een hoger intellectueel niveau gebracht worden. Dit is een noodzaak gezien de technische evolutie van de componenten. Lokale knowhow is essentieel, het is belangrijk die te behouden en door te geven. Hierbij is onze vereniging van het allergrootste belang. Onze leden moeten beter gebruik maken van onze vergaderingen om elkaar beter te leren kennen en meer begrip en respect voor elkaar te kunnen opbrengen. Samen zullen we daar betere resultaten kunnen uit halen, zonder dat we een gezonde concurrentie moeten uit de weg gaan. Met dank aan Jean-Pierre Meganck, Secretaris BSO, powered by Techlink, voor de hulp bij het consulteren van de leden in het kader van dit artikel.