Voor de sector van het golfkarton is de digitale printtechnologie een belofte die er al sinds jaren zit aan te komen. Een reden voor het feit dat een doorbraak op zich laat wachten, is dat men er wellicht van uitgegaan is dat de kartonsector één vaste set behoeften had en dat de digitale druk gepromoot werd als de algemene oplossing om al die behoeften te vervullen. De behoeften van de sector van het golfkarton stemmen echter niet altijd overeen met de oplossingen die de digitale printtechnologie biedt.
...

Voor de sector van het golfkarton is de digitale printtechnologie een belofte die er al sinds jaren zit aan te komen. Een reden voor het feit dat een doorbraak op zich laat wachten, is dat men er wellicht van uitgegaan is dat de kartonsector één vaste set behoeften had en dat de digitale druk gepromoot werd als de algemene oplossing om al die behoeften te vervullen. De behoeften van de sector van het golfkarton stemmen echter niet altijd overeen met de oplossingen die de digitale printtechnologie biedt. Bovendien is de werkelijkheid complexer dan dat. In verscheidene toepassingen en deelsegmenten is inderdaad vooruitgang geboekt: premium drukwerk; productie van stalen, testlay-outs en displays; kleine oplagen; grootformaatdruk; tweezijdige druk. Ook de efficiëntie van de bevoorradingsketen werd verhoogd, en productietijden ingekort. Er zijn echter nog altijd enkele toepassingen, zoals de personalisering en het gebruik van variabele data, die bij de productie van verpakkingen in golfkarton nog geen rol spelen. Hoe dan ook, de digitale druk eist slechts een fractie van de totale markt voor bedrukte verpakkingen in golfkarton op. Om daar verandering in te brengen, moeten we ons afvragen 'waarom' dit zo is en vervolgens de hiaten die de algemene oplossingen laten, opvullen. Zoals we al aangaven, moeten we een onderscheid maken tussen de verschillende mogelijkheden van de digitale druk. Digitale printoplossingen bieden over het algemeen geen aangepaste oplossing voor alle dragers, alle kartoncombinaties en alle verpakkingsvormen. Speciale vereisten aan het gedrukte product - de mate van inktabsorptie, kleur, vernis, wrijvingsweerstand, duurzaamheid en lijmbaarheid - spelen allemaal een rol bij wat wel en wat niet met een bepaalde digitale printoplossing haalbaar is. En specifieke beperkingen van de pers maken dat een opdracht best in kleine hoeveelheden of in bepaalde situaties uitgevoerd kan worden, maar dat diezelfde opdracht op grote schaal niet kostenefficiënt mogelijk is. Het uitgangspunt was en is nog altijd dat de digitale printtechnologie de algemene grafische procedés, de drukprocessen en de productontwikkeling in de sector van het golfkarton kan vereenvoudigen, stroomlijnen en versnellen. Digitale druk heeft successen geboekt op domeinen waar er nood is aan snelle oplossingen, zoals de productie van stalen, testlay-outs en displays, of de productie van kleine oplagen. Maar om het echt grote werk op de markt binnen te halen, moet de digitale druk de analoge drukprocedés evenaren die dag in dag uit prima werk leveren. Die analoge procedés werden voortdurend verfijnd om tot de kwaliteit, de productiviteit, de betrouwbaarheid, de levensduur van de apparatuur en de kostenstructuur te komen die de markt vandaag kent. Er werden uiteenlopende productieworkflows ontwikkeld met verschillende efficiëntieniveaus om aan verschillende productvereisten tegemoet te komen. De digitale druk moet de zaken beter of anders doen om meer waarde te bieden dan de analoge druk. Uiteindelijk moeten de digitale printaanbieders de grote trends bekijken en onderzoeken wat de behoeften van morgen zullen zijn. En die trends gaan gepaard met specifieke vereisten - snelle productietijden, kleine oplagen (om sterk uiteenlopende redenen), efficiënte bevoorradingslijnen, e-commerce, lichtgewicht, duurzaamheid en automatisering - die de digitale oplossingen in de toekomst onmisbaar zullen maken. De productiekosten voor een bepaalde oplage vormen het grootste probleem voor de digitale druk in vergelijking met de analoge alternatieven. Opdat de digitale druk op grotere schaal ingezet zou kunnen worden, moeten we verder kijken dan alleen maar de kosten van de verbruiksgoederen. Belangrijk is dat de totale kosten van de waardeketen naar beneden gaan en dat omvat aspecten zoals exploitatiekosten, onderhoudskosten, kapitaalskosten, levensduur en alle andere stappen en onderdelen die gestroomlijnd kunnen worden. De digitale drukkerijen hebben het in het algemeen moeilijk om het noodzakelijke kapitaal en de vereiste infrastructuur af te schrijven. In bepaalde marktsegmenten, die we al vermeld hebben, werkt de digitale druk goed en kan ze toegevoegde waarde creëren. Maar om grotere werkvolumes aan te trekken moeten de digitale oplossingen nieuwe waarde toevoegen en/of de kostenstructuur verbeteren om met de geoptimaliseerde analoge processen te kunnen concurreren. Het is bemoedigend om te zien dat een volgende generatie van oplossingen ontwikkeld wordt die hopelijk enkele van de noodzakelijke verbeteringen zullen integreren om de marktsegmenten waar de digitale druk toegevoegde waarde kan creëren, te verruimen. Die oplossingen mikken op de grotere waardeketen: ze elimineren stappen en verbeteren het algemene kostenplaatje, veeleer dan zich alleen op print toe te leggen. Voor wie altijd al in de digitale druk en haar potentieel om de sector van het golfkarton te veranderen, geloofd heeft, is de snelheid waarmee vooruitgang geboekt wordt, zowel bemoedigend als teleurstellend. Er zijn voorbeelden van mooie successen, maar er moet nog heel wat werk verricht worden om tot de volledige ommekeer te komen die alle elementen in de waardeketen nodig hebben. Die verbeteringen en nieuwe oplossingen kunnen er niet snel genoeg komen. Het wordt boeiend om te zien wat op Drupa 2024 aangekondigd en getoond zal worden om de digitale transformatie van de sector nog te versnellen.