De drie manroland magazinepersen van Roularta Printing in het West-Vlaamse Roeselare worden dit jaar uitgerust met nieuwe energiezuinige Contiweb-droogovens. De nieuwste 72 pagina magazinepers beschikt reeds over een dergelijke eco-efficiënte droogoven sinds de opstart in 2020. De vervanging van de droogovens is goed voor een investering van 4,5 miljoen euro in de drukkerij. "De huidige installaties dateren van 2008 en 2011. Ze kunnen nog gemakkelijk vijftien tot twintig jaar mee, maar we kiezen ervoor om de ovens nog dit jaar te vervangen door meer energiezuinige installaties", zegt Steven Renders, de directeur van Roularta Printing.
...

De drie manroland magazinepersen van Roularta Printing in het West-Vlaamse Roeselare worden dit jaar uitgerust met nieuwe energiezuinige Contiweb-droogovens. De nieuwste 72 pagina magazinepers beschikt reeds over een dergelijke eco-efficiënte droogoven sinds de opstart in 2020. De vervanging van de droogovens is goed voor een investering van 4,5 miljoen euro in de drukkerij. "De huidige installaties dateren van 2008 en 2011. Ze kunnen nog gemakkelijk vijftien tot twintig jaar mee, maar we kiezen ervoor om de ovens nog dit jaar te vervangen door meer energiezuinige installaties", zegt Steven Renders, de directeur van Roularta Printing. Deze zomer wordt de eerste nieuwe droogoven geïnstalleerd en de twee andere worden in het laatste kwartaal van 2023 opgebouwd. In de plaats van het huidige proces van droging met externe naverbranding zijn de nieuwe droogovens voorzien van een geïntegreerde naverbrander. De energie die vrijkomt bij het verbranden van de solventen kan onmiddellijk gerecupereerd worden voor de droging waardoor het gasverbruik van de oven significant verminderd wordt. Met deze miljoeneninvestering vermindert Roularta zijn CO2-uitstoot met 14 procent. Het gas- en elektriciteitsverbruik van de heatset rotatiedrukkerij daalt met respectievelijk 25 procent en vijf procent. "We zijn nog in onderhandeling voor de levering van de warmterecuperatiesystemen. Op elke oven komt een warmtewisselaar, met de gerecupereerde warmte worden de kantoren en de drukkerij verwarmd", stelt Renders. Deze investering past in het duurzaamheidsbeleid van Roularta dat focust op vier sustainable development goals (SDG) van de Verenigde Naties, waaronder verantwoorde productie en consumptie (SDG12) en klimaatactie (SDG13). "Met deze nieuwe strategische investering in onze drukkerij zetten we een mooie stap vooruit om, conform ons duurzaamheidsbeleid, tegen 2040 de CO2-neutraliteit te bereiken", duidt Steven Renders. Europa mikt op 2050, Roularta verscherpt de ambitie door de deadline met tien jaar te vervroegen. "We wachten niet tot in 2040, dat is belangrijk. We proberen zo snel mogelijk en zo veel mogelijk initiatieven te nemen", zegt Renders. De topman ziet de vervanging van de droogovens als een belangrijke stap in de CO2-reductie van Roularta Media Group. "Dit is significant. Je kan wel wat zaken bedenken die achter de komma impact hebben, met deze investering besparen we in één klap veertien procent van het totale verbruik van de drukkerij." Roularta kiest anno 2023 opnieuw voor gasgestookte droogovens. Zijn er geen fossielvrije alternatieven beschikbaar? "We hebben ook gekeken naar groene waterstof bijvoorbeeld maar op vandaag blijkt er nog geen stabiele technologie te zijn die de vermogens kan leveren die wij in ons drukproces nodig hebben. De inkt moet in no time gedroogd worden, daar gaat het om", antwoordt Steven Renders. De drukkerij van Roularta is ISO 50001-gecertificeerd. Dit certificaat garandeert dat het gevoerde energiebeleid voldoet aan de internationale norm. "Dat betekent dat we elk proces continu doorlichten. We hebben ons ook ingeschreven in het nieuwe EBO-programma (EnergieBeleidsOvereenkomst, nvdr.) van de Vlaamse overheid om onze energie-efficiëntie verder te verhogen. Het is zaak om te investeren in die toepassingen die de grootste return opleveren", weet Steven Renders. Zijn team gaat ook aan de slag met de temperatuur in de droogovens. "Dat gaat samen met de kwaliteit en de laagdikte van de inkten. Zo zijn er heel veel verschillende zaken die we proberen te verbeteren om het energieverbruik te reduceren." Ook zelf meer groene stroom opwekken is een piste. Vandaag liggen er reeds zo'n 1138 zonnepanelen op de daken van de productiehallen aan de Meiboomlaan in Roeselare. Windturbines installeren op de site is niet mogelijk, maar stroom betrekken van windmolens in de buurt is een optie. "We hebben de ambitie om het aantal zonnepalen dat hier ligt te verdubbelen. Ons dak ligt al bijna vol. We bestuderen de bouw van een zonnepanelenpark van ongeveer 10.000 vierkante meter op het terrein naast de drukkerij", zegt Renders. Om een klimaatneutrale drukkerij te worden, moet ook de uitstoot van wat aangekocht wordt in kaart worden gebracht en gereduceerd. "We hebben een nieuw charter opgesteld voor onze leveranciers. Van hen wordt een commitment verwacht om op een duurzame manier te gaan produceren en hun plannen daaromtrent bekend te maken. Het gaat om meer dan het ondertekenen van een document. We benchmarken de verschillende aanbieders op basis van carbon footprint", stelt Steven Renders. Roularta Printing is gecertificeerd volgens de ClimateCalc-methodiek. "We hebben dat certificaat voor het tweede jaar op rij bekomen. Dat betekent dat we op een ISO-conforme manier onze CO2-uitstoot bepaald hebben. En dat we ook in staat zijn om voor een specifiek drukwerk de carbon footprint te berekenen. Dat is belangrijk, meer en meer klanten vragen naar de klimaatimpact van hun drukwerk. Indien ze dat wensen kunnen ze de CO2 compenseren via bosaanplantprojecten in Europa (via Goforest, nvdr.) of in Kenia." Bij Roularta Printing merken ze dat de duurzaamheidsgraad van de productie steeds vaker opgenomen wordt in de criteria voor toewijzing van tenders. "Vroeger telde de prijs voor 95 procent in de puntentelling en andere criteria voor vijf procent. Recent zien we dat tot dertig procent van de punten aan duurzaamheidscriteria is gekoppeld. Ik heb de indruk dat we daar goed op scoren, dat is belangrijk voor ons", geeft Steven Renders mee.