VIGC werd een kwarteeuw geleden opgericht om traditionele commerciële drukkerijen te begeleiden in de digitale transformatie in de prepress-omgeving, vertelt directeur Jos Steutelings. "Dat was een goed uitgangspunt. Maar de wereld verandert en er komen telkens nieuwe thema's bij. Digitalisatie, pdf en kleurbeheer blijven belangrijk, maar de laatste jaren zijn onder meer duurzaamheid, online print, cybersecurity en AI enorm in belang toegenomen."
...

VIGC werd een kwarteeuw geleden opgericht om traditionele commerciële drukkerijen te begeleiden in de digitale transformatie in de prepress-omgeving, vertelt directeur Jos Steutelings. "Dat was een goed uitgangspunt. Maar de wereld verandert en er komen telkens nieuwe thema's bij. Digitalisatie, pdf en kleurbeheer blijven belangrijk, maar de laatste jaren zijn onder meer duurzaamheid, online print, cybersecurity en AI enorm in belang toegenomen." Voorzitter Guy Lauwers is het met Steutelings eens. "We weten dat de klassieke grafische sector, waaruit VIGC is ontstaan kleiner wordt. De vijver waarin we vissen moet dus groter. We verruimen daarom de doelgroep. Binnen de grafische sector gaan we veel verder dan conventioneel offset. LFP, bijvoorbeeld, is in België een dynamische sector, bestaande uit veelal jonge bedrijven. Ook de snellopers, packaging en labels, willen we bij VIGC betrekken. We kunnen dit perfect in samenwerking doen met de sectorfederaties, de sectorfondsen en andere stakeholders binnen de grafische sector door ons te focussen op technologie en elkaar op die manier te versterken" Guy Lauwers is een actieve netwerker in de branche. Naast zijn voorzitterschap voor VIGC is hij actief in sectororganisatie Febelgra, Fespa en de opleidingsadviesraad van de Arteveldhogeschool Gent. Toen hij in 2020 werd voorgedragen als voorzitter hoefde hij niet lang na te denken. Lauwers: "Ik droeg VIGC altijd al een warm hart toe. Ik kende Jos al en ik geloof in hem als directeur. Dat, samen met de absolute noodzaak van een organisatie als VIGC, was de reden om de handschoen op te pakken als voorzitter. Jos en ik weten elkaar perfect te vinden. Naast de dagelijkse werkzaamheden, ondernemen we tevens veel nieuwe initiatieven." Een van de initiatieven is het aantrekken van gemotiveerde mensen voor het bestuur. Daarnaast is er een directiecomité opgericht, waarin toonaangevende bedrijven vertegenwoordigd zijn. Lauwers: "We nemen, spijts de krimp in de grafische sector, het aantal leden als belangrijkste KPI. Immers: alles staat of valt met uw leden. Hoe meer leden we hebben, hoe beter we trainingen en opleidingen kunnen afstemmen op de behoeften van de sector. Een groot netwerk van productiebedrijven is ook belangrijk om onze strategische partners meerwaarde te kunnen bieden." Niet alleen binnen de sector zoekt VIGC naar verbreding. De organisatie kijkt ook over de grenzen. Lauwers: "En we kijken buiten de grafische sector. Er bestaan veel sectoren die met e-commerce en personalisatie bezig zijn. Denk bijvoorbeeld aan textiel, de decoratiewereld en de glasindustrie. Het zou spijtig zijn als ze daar twee keer het warm water moeten uitvinden." De congressen en beurzen in de sector worden op dit moment nog vooral bezocht door grafische bedrijven. Lauwers en Steutelings willen daar verandering in aanbrengen: "Als we er in slagen om daar ook andere sectoren of merkeigenaren voor te interesseren, dan kan VIGC voor heel wat toegevoegde waarde zorgen. Bijvoorbeeld, banken hadden vroeger een eigen huisdrukkerij. Toen dat werd afgebouwd, kregen die mensen een functie als drukwerkinkoper. Maar ook die mensen verdwijnen op termijn en zo ontstaat er een schrijnend tekort aan grafische kennis. Wie kan die kennis nu beter overbrengen dan een neutrale organisatie als VIGC? Een onafhankelijke partij als VIGC kan daarvoor zorgen." Jos Steutelings: "Een mooi voorbeeld is Soudal. Zij leveren verschillende merken siliconen en lijmen. Zij bedrukken hun tubes op de afvulmachines met behulp van inline inkjetmachines. Ze kregen in eerste instantie de kleuren niet op orde. Wij konden ze helpen, dankzij onze kennis van het proces, pdf en kleur. We hebben de operatoren opgeleid en daarna ook het management. Op die manier boren we nieuwe markten aan." De ambities zijn groot, maar keuzes maken is noodzakelijk, aldus Steutelings. "Vroeger waren we een klassiek innovatiecentrum dat voornamelijk van subsidies leefde en langlopende projecten deed. Tegenwoordig zijn we ook een netwerkorganisatie én natuurlijk nog altijd een innovatiecentrum - maar dan wel één die meer tussen de bedrijven staat. We gaan nu meer de baan op en we luisteren naar de bedrijven. Met de feedback die we krijgen, doen we echt iets. Op basis daarvan bepalen we waar we op inzetten." "We verbreden onze blik, maar we houden scherp in de gaten of de thema's relevant zijn voor onze doelgroep. Rond 2016 keken we naar 3D printing als onderwerp. We wilden een sessie organiseren en we deden onderzoek. Daar kwam uit dat 3D printing - buiten het woord printing - weinig met onze sector te maken heeft. Er is misschien een kleine niche in de eventsector, maar het is toch voornamelijk additive manufacturing. Je hebt er industriële ingenieurs en technische tekenaars voor nodig. Het is goed om iets met zo'n onderwerp te proberen, maar je moet het ook durven stopzetten als het niets oplevert. Vervolgens komen we weer met nieuwe ideeën. Dat maakt ons sterk." Jos Steutelings plaatst de ontwikkelingen bij VIGC in de tijdgeest. "De beslissingen die VIGC in de begintijd nam waren goed, maar die beslissingen zou je nu niet meer nemen. Ooit was het goed om vanuit de ivoren toren naar de markt te kijken. Als wij zeggen dat grafische bedrijven met hun tijd mee moeten gaan, dan moet VIGC dat zelf ook doen." Guy Lauwers: "Ik vergelijk het met mijn rol als CEO bij Dioss; mijn belangrijkste taak is naar buiten te kijken. Waar evolueert de wereld naar toe en wat is interessant voor onze organisatie? Op dezelfde manier onderzoekt Jos wat onze leden bezighoudt en waarmee ze bezig moeten zijn." In november startte het project GRACE (zie ook blz. 8), om de circulaire economie binnen Large Format Print & Sign sector te bevorderen. VIGC richtte daartoe een samenwerkingsverband op met Centexbel-VKC, het innovatiecentrum voor de textiel- en kunststofverwerkende industrie. Steutelings: "We voegen onze kennis van de Large Format Print & Sign sector samen met hun kennis van circulariteit op het gebied van textiel en kunststof binnen Centexbel-VKC. We gaan niet allemaal nieuwe dingen bedenken, maar wel de gefragmenteerde aanpak en alle systemen die er zijn in kaart brengen. We onderzoeken of we daar de grootste gemene deler kunnen vinden. Op basis daarvan zetten we projecten op. Dat kunnen trainingen zijn, maar ook bedrijfsbezoeken of white papers." Jos Steutelings verdeelt de initiatieven onder in one-to-many (studiereizen en events), one-to-a-few (open en in company trainingen) en one-to-one (consultancyopdrachten en laboactiviteiten). De netwerkfunctie wordt steeds belangrijker. Guy Lauwers: "VIGC is een platform. We reiken een medium aan om mensen bij elkaar te brengen. Dat kan digitaal, in een zaal of op een andere manier. Het doet eigenlijk niet ter zake, zolang de mensen maar bij elkaar worden gebracht. Wat we dus nooit, nooit, nooit mogen verliezen is onze onafhankelijkheid. Dat is ons onderscheidend vermogen naar onze strategische partners en leden." De onafhankelijke positie in combinatie met de nieuwe strategie werpt zijn vruchten af, vertellen Lauwers en Steutelings. Vorig jaar leidde VIGC 340 mensen op, een groei van 50 procent ten opzichte van het jaar ervoor. De laatste drie jaar groeide het ledenaantal met dertig procent. Het aantal strategische partners groeide sinds 2014 van 3 naar 26. De meest recente editie van Het Congres werd gesteund door 47 partijen. Steutelings: "Iedereen vraagt van ons dat we onafhankelijk zijn. Ooit was er een partner die exclusiviteit vroeg. Ik legde uit dat we dat niet doen. Dat werd goed opgepakt. Het is tot op de dag van vandaag een van onze belangrijkste supporters."