Cepi, de Europese sectorfederatie van de papierindustrie, publiceert een update van de Good Manufacturing Practice (GMP)-richtlijnen op het vlak van voedselveiligheid. "Good Manufacturing Practices spelen een primaire rol bij risicobeheer", zegt Jori Ringman, de directeur-generaal van Cepi. "Ze dienen ook de geleidelijke overgang naar duurzame, hernieuwbare en gerecycleerde alternatieven. Grondstoffe...

Cepi, de Europese sectorfederatie van de papierindustrie, publiceert een update van de Good Manufacturing Practice (GMP)-richtlijnen op het vlak van voedselveiligheid. "Good Manufacturing Practices spelen een primaire rol bij risicobeheer", zegt Jori Ringman, de directeur-generaal van Cepi. "Ze dienen ook de geleidelijke overgang naar duurzame, hernieuwbare en gerecycleerde alternatieven. Grondstoffen uit hernieuwbare bronnen, zoals die voor papieren verpakkingen, moeten worden erkend als bouwstenen van een nieuwe, meer circulaire economie." Het gaat om de eerste update van Cepi's GMP sinds 2010. De actualisering bouwt voort op de ervaring die is opgedaan in de papier- en kartonindustrie en moet worden gelezen in samenhang met de eveneens recent bijgewerkte Cepi Food Contact Guidelines. De GMP-richtlijnen bieden een stappenplan om papier- en kartonproducenten te begeleiden bij het implementeren van een goed productiesysteem voor materialen en artikelen die in contact komen met voedsel in overeenstemming met EC 2023/2006. Ze dienen als leidraad voor degenen die deze systemen controleren. In de GMP-richtlijnen van Cepi wordt naast de bepaling van de GMP-regeling ook aandacht besteed aan de implementatie van risicobeoordeling binnen het GMP-kwaliteitsborgingssysteem. De bijgewerkte Cepi GMP-richtlijnen worden uitgebracht in een context waarin de markt voor recycleerbare en biogebaseerde voedselverpakkingsoplossingen zich snel ontwikkelt, als antwoord op een toenemende vraag naar duurzame producten, terwijl fossiele alternatieven worden uitgefaseerd. De belangrijkste grondstoffen voor papier en karton zijn natuurlijke cellulosevezels met inherente hygiënische eigenschappen, wat sterk verschilt van andere materialen die worden gebruikt voor contact met levensmiddelen. Een ander verschil met andere materialen die met voedsel in contact komen, is dat de productie van papier en karton meestal mechanisch is in plaats van chemisch, en bovendien zeer recycleerbaar. (zie ook artikel blz. 30)