Een primeur in het Vlaamse innovatielandschap. Voor het eerst werken Centexbel-VKC en VIGC samen aan een project om de overgang van de grafische sector naar een meer circulaire economie te helpen bevorderen. Het GRACE-project wordt gesteund door VLAIO (Agentschap Innoveren & Ondernemen) in een d...

Een primeur in het Vlaamse innovatielandschap. Voor het eerst werken Centexbel-VKC en VIGC samen aan een project om de overgang van de grafische sector naar een meer circulaire economie te helpen bevorderen. Het GRACE-project wordt gesteund door VLAIO (Agentschap Innoveren & Ondernemen) in een driejarig subsidietraject. Met dit project willen de kenniscentra de Large Format Print & Sign-sector handvatten bieden om hun producten meer circulair te maken. "Dit gebeurt door inzicht te geven in de mogelijkheden van materiaalefficiëntie, materiaalhergebruik en recyclage via opleidingen, demonstraties en publicaties", stellen de centra. Het project richt zich tot alle bedrijven in de waardeketen van LFP & Sign om binnen deze thematiek kennis te delen, overzicht en inzicht te creëren en waar nodig bijkomend onderzoek te doen. Fons Put, senior innovation consultant bij VIGC en Willem Uyttendaele, onderzoeker bij Centexbel-VKC coördineren het project. Ze willen in eerste instantie de bestaande circulaire initiatieven inventariseren, bekend maken en toetsen en daarnaast ook de productie- en afvalstromen in kaart brengen om de nodige actoren in de waardeketen te identificeren. "Het einddoel is om op een onderbouwde manier meer bewustwording en gecoördineerde actie te creëren binnen de sector. We bekijken de problemen op verschillende niveaus en streven naar het verbeteren van de circulariteit op basis van het Reduce, Reuse en Recycle-principe", aldus de kenniscentra.