Alles over De Indrukmakers

Voor Febelgra stond 2023 voor een belangrijk deel in het teken van de nieuwe campagne 'De Indrukmakers', waarmee de sectororganisatie promotie maakt voor printmedia. Met een bijzondere kortfilm ging het project vliegend van start. De geheel nieuwe benadering kon rekenen op positieve reacties, al was het voor sommigen even wennen. Voor dit jaar staan er meerdere vervolgacties op stapel.

Voor de grafische branche was 2023 een vrij lastig jaar. De eerste jaarhelft kwam traag op gang, productiebedrijven en opdrachtgevers worstelden met de loonkosteninflatie en dat woog op de vraag. Ook de tweede jaarhelft bleek voor de print industrie niet evident. In een wankel economisch klimaat blikken we terug op 2023 in vijf thema's in woord en beeld.