Alles over Morssinkhof

Een consortium van drie Nederlandse bedrijven meldt dat het haar gelukt is op grote schaal zeer zuiver en kleurgescheiden PP-granulaat te produceren. Naast Philips maken Morssinkhof (plastic recyclage) en Omrin (afvalinzameling en -verwerking deel uit van het consortium. Ook NHL/Stenden Hogeschool leverde een bijdrage aan het project 'Closing the loop'.