Alles over Nestlé Institute of Packaging Sciences

Er dienen zich talrijke veranderingen aan in de verpakkingssector. Aan de basis daarvan liggen nieuwe (en meer bepaald online) verkoopkanalen, nieuwe concepten voor de aanvoerketen (nl. multichannel), hogere eisen op het vlak van duurzaamheid, alsook de trend om te individualiseren en te personaliseren. Al die evoluties vergen nieuwe technologieën en materialen. En daarbij neemt de digitale druk een belangrijke plaats in. Nestlé heeft op dat vlak al flink geïnvesteerd door de trends te onderzoeken en zich te concentreren op de speciale vereisten die aan verpakkingen voor levensmiddelen gesteld worden.