Naar aanleiding van de dertigste verjaardag brengt GRAFOC een nieuwe, 48 pagina's tellende brochure uit met een historisch overzicht van de voornaamste realisaties in die drie decennia.

Uitdagingen

David Benoit, sinds 2005 aan de slag bij GRAFOC, dook in de archieven en stelde de brochure samen. "Het is een periode waarin we als sectorfonds heel wat stappen hebben gezet op verschillende terreinen. Een overzicht van de belangrijkste realisaties was dan ook op zijn plaats. Het geeft ook een inzicht in de uitdagingen van de brede printmediasector, zowel voor de werknemers als de werkgevers."

Mijlpalen

Herman Staes, de coördinator van GRAFOC, ziet een aantal belangrijke mijlpalen doorheen die dertig jaar. "Zo investeerde GRAFOC over de jaren heen ruim 6,5 miljoen euro in machines en software voor het grafische onderwijs."

De brochure wordt ruim verspreid via vakbonden, werkgevers en als bijlage bij de november-editie van Grafisch Nieuws. De brochure '30 jaar relevant, een overzicht van 1991 tot 2021' downloaden kan via deze link.

Naar aanleiding van de dertigste verjaardag brengt GRAFOC een nieuwe, 48 pagina's tellende brochure uit met een historisch overzicht van de voornaamste realisaties in die drie decennia.David Benoit, sinds 2005 aan de slag bij GRAFOC, dook in de archieven en stelde de brochure samen. "Het is een periode waarin we als sectorfonds heel wat stappen hebben gezet op verschillende terreinen. Een overzicht van de belangrijkste realisaties was dan ook op zijn plaats. Het geeft ook een inzicht in de uitdagingen van de brede printmediasector, zowel voor de werknemers als de werkgevers."Herman Staes, de coördinator van GRAFOC, ziet een aantal belangrijke mijlpalen doorheen die dertig jaar. "Zo investeerde GRAFOC over de jaren heen ruim 6,5 miljoen euro in machines en software voor het grafische onderwijs."De brochure wordt ruim verspreid via vakbonden, werkgevers en als bijlage bij de november-editie van Grafisch Nieuws. De brochure '30 jaar relevant, een overzicht van 1991 tot 2021' downloaden kan via deze link.