Alles over Herman Staes

Vanaf 1 april 2024 moeten werkgevers alle individuele opleidingen die hun werknemers volgen, registreren in de Federal Learning Account (FLA). Over het hoe en waarom van deze nieuwe verplichting spraken we met David Benoit en Herman Staes van het sectorale loopbaanfonds GRAFOC. We hadden het ook over onderwijs, stages en het toenemende fenomeen van de fast quitters.

Op uitnodiging van het sectorale loopbaanfonds GRAFOC gingen vertegenwoordigers van grafische scholen, printproductiebedrijven, leveranciers en andere stakeholders in overleg over de technische uitrusting van de grafische scholen. Onderwijs en industrie, in consensus op zoek naar een duidelijke toekomstvisie.

Op initiatief van het opleidingsfonds GRAFOC was er vorige maand een eerste feedbackmoment over duaal leren in het Sint-Cordula-instituut in Schoten, de jongste grafische school van Vlaanderen. "Voor de meeste leerlingen is duaal leren een bewuste en positieve keuze in de derde graad", klinkt het.

Dertig jaar geleden werd GRAFOC, het vormingsfonds van en voor de arbeiders in de grafimediasector, opgericht. Het opleidingsfonds sluit dit jubileumjaar af met de publicatie van een brochure met een historisch overzicht van de voornaamste realisaties in die drie decennia. Het GRAFOC-team blikt ook vooruit naar de uitdagingen van de toekomst, want het werk is nooit af.

Door de vergrijzing verlaat de komende vijf jaar meer dan een derde van de medewerkers de printmediabedrijven. Veel technische kennis en ervaring stroomt weg en die leemte zal maar voor een deel worden opgevangen door technologische vooruitgang en automatisatie. Voor het opleiden van nieuwe drukkers en afwerkers zal er een betere samenwerking nodig zijn tussen het bedrijfsleven en het onderwijs. "Duaal leren is een oplossing", klinkt het bij verschillende stakeholders.

Ondanks de lopende mediacampagnes van de Vlaamse overheid is er nog veel onduidelijkheid bij scholen en bedrijven over het invullen van Duaal leren in de Printmediasector. GRAFOC en Febelgra hebben de handen in elkaar geslagen en gaven op 2 mei een infomoment duaal leren voor 45 geïnteresseerde toehoorders.