De geplande hervorming van het grafisch onderwijs beroert al een tijd de gemoederen. In augustus 2020 trokken grafische scholen al aan de alarmbel over het verdwijnen van de opleiding drukken op technisch secundair onderwijsniveau. GRAFOC reageerde toen op dit onderwijsdossier en nam samen met de betrokken partners verschillende initiatieven.

GRAFOC, Febelgra, PaperPackSkills, InduFed, de vakbonden, onderwijsnetten en -koepels dienden eerder een aanvraag in bij het Departement Onderwijs. Het betrof de actualisering en inrichten van de onderwijskwalificatie Drukken op TSO-niveau, naast het bestaande BSO-niveau. De Vlaamse regering verleende echter een negatief advies voor de onderwijskwalificatie 'Printmediatechnieken' en aan de geactualiseerde onderwijskwalificatie 'Printmedia'.

Minimale verschillen

De motivering van de regering luidt als volgt: "....Op het vlak van beroep specifieke vorming zijn de inhoudelijke verschillen met de bestaande onderwijskwalificatie Printmedia (arbeidsmarktfinaliteit) minimaal. Hoewel de onderliggende beroepskwalificaties voor Printmediatechnieken en Printmedia niet dezelfde zijn, zijn ze manifest "gelijkaardig" en is het onderscheid tussen beide te herleiden tot het aspect "leidinggeven/aansturen". De basisvorming van de dubbele finaliteit en de arbeidsmarktfinaliteit is weliswaar verschillend en voor de dubbele finaliteit gelden er wél en voor de arbeidsmarktfinaliteit geen specifieke eindtermen, maar dit verantwoordt niet dat een opleiding een variant in elk van beide finaliteiten moet hebben...."

"GRAFOC is in overleg met alle betrokken partners om een nieuw dossier in te dienen", reageert Herman Staes, onderwijsexpert en coördinator GRAFOC.

De geplande hervorming van het grafisch onderwijs beroert al een tijd de gemoederen. In augustus 2020 trokken grafische scholen al aan de alarmbel over het verdwijnen van de opleiding drukken op technisch secundair onderwijsniveau. GRAFOC reageerde toen op dit onderwijsdossier en nam samen met de betrokken partners verschillende initiatieven. GRAFOC, Febelgra, PaperPackSkills, InduFed, de vakbonden, onderwijsnetten en -koepels dienden eerder een aanvraag in bij het Departement Onderwijs. Het betrof de actualisering en inrichten van de onderwijskwalificatie Drukken op TSO-niveau, naast het bestaande BSO-niveau. De Vlaamse regering verleende echter een negatief advies voor de onderwijskwalificatie 'Printmediatechnieken' en aan de geactualiseerde onderwijskwalificatie 'Printmedia'.De motivering van de regering luidt als volgt: "....Op het vlak van beroep specifieke vorming zijn de inhoudelijke verschillen met de bestaande onderwijskwalificatie Printmedia (arbeidsmarktfinaliteit) minimaal. Hoewel de onderliggende beroepskwalificaties voor Printmediatechnieken en Printmedia niet dezelfde zijn, zijn ze manifest "gelijkaardig" en is het onderscheid tussen beide te herleiden tot het aspect "leidinggeven/aansturen". De basisvorming van de dubbele finaliteit en de arbeidsmarktfinaliteit is weliswaar verschillend en voor de dubbele finaliteit gelden er wél en voor de arbeidsmarktfinaliteit geen specifieke eindtermen, maar dit verantwoordt niet dat een opleiding een variant in elk van beide finaliteiten moet hebben....""GRAFOC is in overleg met alle betrokken partners om een nieuw dossier in te dienen", reageert Herman Staes, onderwijsexpert en coördinator GRAFOC.