Bijna een jaar geleden, op 5 mei 2021, was de vennootschap Flyer BV beschermd door een gerechtelijke reorganisatie (WCO). Op 14 april 2022 is de onlinedrukkerij van ondernemer Ahmed Hilami failliet verklaard door de Franstalige ondernemingsrechtbank van Brussel. Het dossier is nu in handen van curator Lise Heilporn. Het is de taak van de curator om de failliete boedel te gelde te maken om de schuldeisers te vergoeden.

Website offline

De laatste cijfers die de vennootschap Flyer BV publiceerde, afgesloten op 30 juni 2021, gaan diep in het rood. De brutomarge komt uit op 918.219 euro, de cashflow is negatief: -605.723 euro, het verlies van het boekjaar bedraagt 1,19 miljoen euro. Het overgedragen verlies komt op meer dan drie miljoen euro uit. Het bedrijf stelt 40 mensen (in VTE) tewerk.

De website Flyer.be is meteen offline gehaald. Op de site, de domeinnaam is in handen van Batteria, de holding van Ahmed Hilami, is te lezen dat er gewerkt wordt aan de vernieuwing van de website en dat deze op woensdag 27 april weer online zal zijn. Ondertussen adverteren buitenlandse spelers zoals Drukland.be en Printdeal.be op Google met het zoekwoord "Flyer.be". Een slimme marketingzet of een voorbode van wat velen vreesden, de (definitieve) verhuis van productievolume naar Nederland.

Lees ook:

Onlinedrukkerij Flyer met rug tegen de muur

Onlinedrukkerij Flyer.be beschermd door gerechtelijke reorganisatie

Bijna een jaar geleden, op 5 mei 2021, was de vennootschap Flyer BV beschermd door een gerechtelijke reorganisatie (WCO). Op 14 april 2022 is de onlinedrukkerij van ondernemer Ahmed Hilami failliet verklaard door de Franstalige ondernemingsrechtbank van Brussel. Het dossier is nu in handen van curator Lise Heilporn. Het is de taak van de curator om de failliete boedel te gelde te maken om de schuldeisers te vergoeden.De laatste cijfers die de vennootschap Flyer BV publiceerde, afgesloten op 30 juni 2021, gaan diep in het rood. De brutomarge komt uit op 918.219 euro, de cashflow is negatief: -605.723 euro, het verlies van het boekjaar bedraagt 1,19 miljoen euro. Het overgedragen verlies komt op meer dan drie miljoen euro uit. Het bedrijf stelt 40 mensen (in VTE) tewerk.De website Flyer.be is meteen offline gehaald. Op de site, de domeinnaam is in handen van Batteria, de holding van Ahmed Hilami, is te lezen dat er gewerkt wordt aan de vernieuwing van de website en dat deze op woensdag 27 april weer online zal zijn. Ondertussen adverteren buitenlandse spelers zoals Drukland.be en Printdeal.be op Google met het zoekwoord "Flyer.be". Een slimme marketingzet of een voorbode van wat velen vreesden, de (definitieve) verhuis van productievolume naar Nederland. Lees ook:Onlinedrukkerij Flyer met rug tegen de muur Onlinedrukkerij Flyer.be beschermd door gerechtelijke reorganisatie