Stabiel verbruik, dalende productie

Ondanks de huidige economische vertraging in Europa is het papierverbruik er in 2022 stabiel gebleven. De productie van papier en karton daarentegen ging wel met 5,9% achteruit. In de hele wereld werd overigens een daling van de productie vastgesteld, aldus Cepi. "De zwakke papierproductie in het tweede semester wordt grotendeels verklaard door de hoge prijzen voor energie en grondstoffen in Europa. Die hebben ertoe geleid dat machines tijdelijk stilgelegd werden", stelt de federatie.

Positieve handelsbalans

De economische vertraging van de Europese Unie in de loop van het tweede semester 2022 en het feit dat de papierindustrie haar producten op de internationale markt afzet, waar de groei eveneens stagneert, hebben bijgedragen tot de tijdelijke daling van de concurrentiekracht. Toch behoudt de Europese papierindustrie, die van oudsher veel exporteert, een positieve handelsbalans.

Stabiliteit op lange termijn

Cepi ziet trends die op lange termijn een stabiele situatie in de hand werken, en rekent tegelijk op de Green Deal van de EU om die stabiliteit te onderbouwen. Een van de positieve trends waar de federatie op wijst, is het gebruik van papier voor recyclage, ook al is die activiteit in vergelijking met 2021 er met 6,4 procent op achteruit gegaan. "De hoge elektriciteits- en gasprijzen hebben een aanzienlijke impact gehad op die papierbedrijven die voor hun productie het sterkst van papierrecyclage afhankelijk zijn, en dat heeft op de resultaten over 2022 gewogen", legt Cepi uit.

Verpakkingspapier en -karton, die hoe langer hoe meer de plaats van fossiele alternatieven innemen, blijven op hun beurt een belangrijke groeimotor voor de sector. Ondanks een productiedaling bij het verpakkingspapier in Europa, ligt het niveau daarvan nog altijd hoger dan voor de coronacrisis.

"We zijn ervan overtuigd dat de transitie naar een groenere economie op lange termijn kansen voor de Europese papierindustrie inhoudt", besluit Jori Ringman, algemeen directeur van Cepi.

Ondanks de huidige economische vertraging in Europa is het papierverbruik er in 2022 stabiel gebleven. De productie van papier en karton daarentegen ging wel met 5,9% achteruit. In de hele wereld werd overigens een daling van de productie vastgesteld, aldus Cepi. "De zwakke papierproductie in het tweede semester wordt grotendeels verklaard door de hoge prijzen voor energie en grondstoffen in Europa. Die hebben ertoe geleid dat machines tijdelijk stilgelegd werden", stelt de federatie.De economische vertraging van de Europese Unie in de loop van het tweede semester 2022 en het feit dat de papierindustrie haar producten op de internationale markt afzet, waar de groei eveneens stagneert, hebben bijgedragen tot de tijdelijke daling van de concurrentiekracht. Toch behoudt de Europese papierindustrie, die van oudsher veel exporteert, een positieve handelsbalans.Cepi ziet trends die op lange termijn een stabiele situatie in de hand werken, en rekent tegelijk op de Green Deal van de EU om die stabiliteit te onderbouwen. Een van de positieve trends waar de federatie op wijst, is het gebruik van papier voor recyclage, ook al is die activiteit in vergelijking met 2021 er met 6,4 procent op achteruit gegaan. "De hoge elektriciteits- en gasprijzen hebben een aanzienlijke impact gehad op die papierbedrijven die voor hun productie het sterkst van papierrecyclage afhankelijk zijn, en dat heeft op de resultaten over 2022 gewogen", legt Cepi uit.Verpakkingspapier en -karton, die hoe langer hoe meer de plaats van fossiele alternatieven innemen, blijven op hun beurt een belangrijke groeimotor voor de sector. Ondanks een productiedaling bij het verpakkingspapier in Europa, ligt het niveau daarvan nog altijd hoger dan voor de coronacrisis."We zijn ervan overtuigd dat de transitie naar een groenere economie op lange termijn kansen voor de Europese papierindustrie inhoudt", besluit Jori Ringman, algemeen directeur van Cepi.