Alles over Christoph Emonts

Iedereen herinnert zich nog de verwoestende overstromingen die een deel van het land half juli 2021 teisterden. Voor de bedrijven langs de oever van de Vesder was het een bijzonder zware dobber. Kliemo en Lithotec kunnen er over meespreken - de twee drukkerijen komen pas nu geleidelijk aan weer boven water en zijn zich volop aan het herstructureren.

Alle marktonderzoeken van de laatste jaren verwachten dat digitaal gedrukte verpakkingen de komende tijd een groei van 10 tot 15 procent zullen kennen. In die situatie kan het provocerend lijken om te stellen dat de digitale druk in de verpakkingssector de verwachtingen niet inlost ondanks het feit dat iedereen ondertussen wel vertrouwd is met de toegevoegde waarde die digitale print kan bieden. Wat zijn de redenen daarvoor? En zullen die verwachtingen na covid wel bewaarheid worden?