Alles over filpap

Euroskills 2012, het Europees Kampioenschap voor technische en manuele beroepen, dat dit jaar in het Belgische Spa georganiseerd werd, was onze landgenoten gunstig gezind. De jonge, Belgische vakkrachten haalden niet minder dan vijf gouden medailles, zes zilveren en drie bronzen.

Beeld u even een boek met halfronde pagina's in, niet op een klassieke manier gebonden, maar rond een as die op zijn beurt op een voet gemonteerd is zodat het geheel een wereldbol vormt! Dat opmerkelijke grafische object is het idee van onze collega Marco den Engelsman, hoofdredacteur van het tijdschrift Pers in Nederland.

In 2011 kwam 51 % van de energievoorziening van de Belgische papierindustrie van hernieuwbare bronnen. In de loop van de voorbije twintig jaar is het aandeel van de hernieuwbare energie met ongeveer 150% gegroeid. Daardoor produceert de sector bijna 8% van de groene elektriciteit in ons land. In de ogen van de federatie Cobelpa gaat het om een belangrijke bijdrage om de energie- en klimaatdoelstellingen die België en Europa zich stellen, te halen.