Alles over Philips

Bedrijven geven steeds meer geld uit aan marketing. Zo'n 29 procent van dat budget gaat op aan investeringen in technologie ('martech') en nog eens een kwart aan arbeidskosten. Dat kan beter, meent Kevin Goeminne (CEO van Chili Publish): "Slimmere automatisatie betekent meer ruimte voor creativiteit."

Een consortium van drie Nederlandse bedrijven meldt dat het haar gelukt is op grote schaal zeer zuiver en kleurgescheiden PP-granulaat te produceren. Naast Philips maken Morssinkhof (plastic recyclage) en Omrin (afvalinzameling en -verwerking deel uit van het consortium. Ook NHL/Stenden Hogeschool leverde een bijdrage aan het project 'Closing the loop'.