Alles over Hubergroup

De internationale specialist op het vlak van drukinkten maakte bekend dat de snel drogende inkten Rapida opnieuw op de markt komen onder de naam Rapida Eco. Hubergroup heeft de standaardsamenstelling gewijzigd: de inkten bevatten geen minerale olie meer om ze duurzamer te maken.

In steeds meer marktsegementen worden UV-inkten toegepast. Ook drukkerijen die kranten, tijdschriften of reclamedrukwerk produceren zien steeds vaker de voordelen. Toch zijn er ook kritische kanttekeningen. De Duitse brancheorganisatie BVDM deed daarom nieuw onderzoek naar de veiligheid van UV-drukwerk. En de industrie werkt ondertussen aan de verbetering van de recycleerbaarheid ervan.