Grafisch Nieuws

Web weergave

De bedrijven uit de grafische sector weten over het algemeen goed wat de beste praktijken zijn op milieugebied. Maar alles kan beter. En omdat de toekomst weggelegd is voor sectoren die milieuvriendelijk te werk gaan, geven we u hier vijf adviezen van Isabel Zaghet, milieu-experte van Agoria, om op de goede weg te blijven.

DE FABRIEK VAN DE TOEKOMST IS MILIEUVRIENDELIJK

De agenda van de Europese Commissie op het vlak van duurzame ontwikkeling is duidelijk: het is tijd om te handelen. De grafische industrie heeft alvast niet op de Europese Green Deal (die nieuwe normen oplegt) gewacht om initiatieven te nemen die tot een groene toekomst moeten bijdragen.

REKENING HOUDEN MET NOODTOESTAND VAN HET KLIMAAT

Ecologisch verantwoorde grafische concepten maken keuzes om de milieu- impact van grafische producten tot een minimum te beperken. Een goede keuze van de verschillende aspecten - logo, typografie, kleuren, formaat, ... - maakt het mogelijk om het inkt- en papierverbruik te verminderen zodat de milieukosten van de visuele communicatie dalen. Iets om over na te denken.

ECODESIGN

Er is de laatste tijd al heel wat geschreven en gepubliceerd over green printing, duurzaam ondernemen en recycleren. Dit blijft echter een belangrijk aandachtspunt voor ons én de sector, want heel wat digitale alternatieven lonken om de hoek om de plaats van geprinte signage te vervangen. Denk maar aan de frituur om de hoek, waar het traditioneel geprinte menu vervangen is door grote beeldschermen.

GROEN ALS DIFFERENTIATOR

Hoe doet de sector van de online druk het na een jaar pandemiezorgen? Tussen de impact en de uitdagingen van de pandemie zoeken de spelers in de sector van de online druk naar antwoorden.

ONLINE DRUKKERIJEN NA HET CORONATIJDPERK

Boeken en strips zullen de enige cultuurdragers geweest zijn die tijdens de lockdown het hoofd boven water hebben kunnen houden. Boeken worden in België als een essentieel product beschouwd terwijl ze in Frankrijk hun grote symboolwaarde teruggevonden hebben. Maar vergis u niet: de coronacrisis speelt slechts enkele spelers in de kaart.

'VAN ALLE GALLISCHE CULTUURDRAGERS, ZIJN DE BOEKEN DE DAPPERSTE'

Hij wordt al sinds 20 jaar aangekondigd zonder dat hij er ooit kwam: de digitale tsunami die het boek zou wegspoelen, zoals ooit de lp's en cd's weggespoeld werden.

E-PUBLISHING

De Brabantse start-up Tribu News bracht in 2016 een app uit waarmee bejaarden elke maand een fotokrant van hun verwanten kunnen krijgen. Enkele maanden geleden haalde Tribu News 700.000 euro op dankzij de pijlsnelle stijging van het aantal abonnementen tijdens de eerste lockdown als gevolg van de gezondheidscrisis.

EEN DIGITALE OPLOSSING VOOR EEN FORMAT IN PAPIER

De coronacrisis wordt steeds vaker ook als een 'reset' gezien: een moment van herijking. Tegelijkertijd wordt er gesproken van een 'katalysator', waardoor al sluimerende ontwikkelingen nu in een versnelling raken. Grafische ondernemers die voor een strategische toekomstinvestering staan, doen er goed aan - juist ook nu - op zakelijke cijfers te sturen. Dataline ontwikkelde analyse-software om precies dat mogelijk te maken.

VERANTWOORD INVESTEREN IN DE TOEKOMST

De digitale behangmarkt is klein in vergelijking met de conventionele behangmarkt, maar ze kan wel groeicijfers voorleggen. De gezamenlijke markt van digitaal bedrukt behangpapier, decoratieve laminaten en direct bedrukte objecten zoals deuren, tafelbladen, bouwmaterialen, enz., groeit volgens een studie van onderzoeksinstituut Smithers Pira (nu Smithers) in waarde jaarlijks met 10,5% tot 2023. Volgens datzelfde Smithers zal in 2023 het digitale printvolume voor deze markt 10,3% bedragen, of 13,9% (waarde + printvolume).

MARKTONTWIKKELING

De bekende vellenoffsetdrukkerij Albe De Coker heeft een afdeling met digitale printactiviteiten. Die digitale afdeling heeft zich door autonome groei en strategische overnames ontwikkeld tot een stevige poot van de onderneming. In de digitale printafdeling staan productieprintsystemen voor digitaal drukwerk als aanvulling op offsetdrukwerk, grootformaatprinters voor print & display-toepassingen en een Xeikon 9600 voor de productie van digitaal drukwerk en digitaal beprint behangpapier.

DIGITALE DRUK STIMULEERT TRADITIONELE BEHANGDRUK